வழக்குச் சொல் அகராதி

அக்கக்காகபகுதி பகுதியாக
அக்கடாஓய்வைக் குறிக்கும் வியப்புச் சொல்
அக்கடா என்றுஓய்வாக
அக்கப்போர்புரளி
அக்கம் பக்கம்சுற்றியிருக்கும் பகுதி
அக்கிரமம்முறையற்றது
அக்குவேறு ஆணிவேறுபல கூறாக
அகடவிகடம்கோமாளிச் செயல் : சிரிப்பு வரவழைக்கும் சொல்
அகம்பாவம்திமிர் : திமிரானசெயல் : பேச்சு
அகலக்கால் வைத்தல்சிந்தனையின்றி இறங்குதல்
அகஸ்மாத்தாகதற்செயலாக : எதிர்பாராதவாறு
அங்கங்கேமுன்னும் பின்னுமாய்
அங்கலாய்ப்புமனதிற் குறைபட்டு வருந்துதல்
அங்கவஸ்திரம்அடுக்கடுக்காக மடிப்பு கொண்டு ஆண்கள்தரிக்கும் மேல் துண்டு
அங்குமிங்குமாகபரவலாகயிருத்தல்
அசகாய சூரன்திறமையுள்ளவன்
அசட்டைமதியாமை
அசடுவழிதல்முட்டாள் தனம்
அசத்துதல்திணரச் செய்தல்
அசந்தர்ப்பம்பொருத்த மற்ற நிலை
அசந்து பேசுதல்திகைத்தல் : அதிர்ச்சியடைதல்
அசமந்தம்சுறுசுறுப்பற்றது
அசம்பாவிதம்களவு முதலான தீயச்செயல்
அசிங்கம்தரக்குறைவு
அசிரத்தைஅக்கறையின்மை
அசெளகரியம்வசதி குறைவு
அசைபோடுதல்பழைய நினைவுகளில் ஆழ்தல்
அசைவம்உணவில் மீன் : இறைச்சி முதலின கொள்ளுதல்
அடவியப்புச் சொல்
அடக்கி வாசிஅடக்கத்தோடு நடந்து கொள்
அடங்காப் பிடாரிகட்டுக்கு அடங்காத நபர்
அட்டக்கரிமிகுந்த கறுப்பு நிறம்
அட்டகாசம்அட்டூழியம் : பலாத்காரம்
அடடாவருத்தம்,வியப்பு குறிப்பது
அட்டிதடை : மறுப்பு
அட்டூழியம்கொடிய செயல்
அடம்பிடிவாதம் செய்வது
அடாப்பழிவீண்பழி
அடாவடிமுரட்டுத்தனம்
அடிக்கடி, அடுத்தடுத்துஎப்போதும்
அடிசக்கைவியந்து பாராட்டும் குறிப்பு
அடிதடிகைகலப்பு
அடிபடுதல்பேசப்படுதல் : அனுபவம் பெறுதல்
அடிபோடுதல்முனைதல் : முயற்சித்தல்
அடிமட்டம்கீழ் மட்டம்
அடிமுட்டாள்மூடன்
அடியோடுமுற்றிலும்
அடிவருடிதன்மானம் இழந்து பிழைப்பவர்
அடேவிளிச்சொல்
அடேயப்பாவியப்பின் வெளிப்பாடு
அண்டப்புளுகுமுழுப்பொய்
அதட்டல்உரத்த குரலில் செய்யும் கண்டிப்பு
அத்தாட்சிநிரூபிக்கும் சான்று
அத்தியாவசியம்தேவை
அத்துப்படிகைவந்தது : எல்லாம் அறிந்தது
அதலபாதாளம்ஆழம் அதிகமாக உள்ளது
அதிக பட்சம்பெரும்பாலும்
அதிகப் பிரசங்கிதேவையற்றதை இங்கிதமின்றிப் பேசும் நபர்
அதிர்ஷ்ட வசம்தற்செயலாக வாய்க்கும் நன்மை
அதிர்ஷ்டக்கட்டைநற்பேறு இல்லாதவன்
அதோகதிகைவிடப்பட்ட நிலை
அந்தஸ்துதகுதி : செல்வாக்கு
அநாமதேயம்பலரால் அறியப்படாதது : கேட்பாரற்ற நிலை
அபசகுனம்தீய நிமித்தம்
அப்சரஸ்அழகி
அப்பட்டம்தெளிவாகத் தெரிதல்
அப்பப்பாமிகுதியை வெளிப்படுத்தும் உணர்ச்சி
அப்பாடாநிம்மதி குறிப்பது
அப்பாவிபிறரால் எளிதில் ஏமாற்றப்படுபவன்
அபாரம்மிகச்சிறப்புடையது
அபிப்பிராயம்சொந்தக் கருத்து
அபிமானம்விருப்பம்
அபிலாஷைவிருப்பம்
அபிவிருத்திமுன்னேற்றம்
அபூர்வம்எப்போதாவது நிகழ்வது
அபேஸ்திருடிக்கொண்டு போதல் : கவர்தல்
அம்பேல்விளையாட்டில் பிள்ளைகள் தடை நிகழ்த்தக் கூறும் சொல்
அம்போ என்றுஆதரவு அற்ற நிலை
அம்மாஞ்சிதாய் மாமன் மகன்
அமர்க்களம்விமரிசை
அமரிக்கைசாதுவான
அமளிகூச்சல் குழப்பம்
அமுக்குபலமாக நெருக்கு
அமோகம்ஏராளம்
அரக்கப்பரக்கஅவசரமாக
அரசல் புரசலாகஅரை குறை நிலையில்
அரட்டைபொழுதைப் போக்கப் பேசும் பேச்சு
அரணாக்கயிறுஅரைஞாண்
அர்த்த ராத்திரிநள்ளிரவு
அரைவேக்காடுஅரைகுறையாகத் தெரிந்தவர்
அலக்கழிதொந்தரவு கொடுத்தல்
அலக்காகஅப்படியே முழுவதுமாக
அலட்டுசிறியதைப் பெரியதாக்கிக் கவலை கொள்ளுதல்
அல்லாட்டம்திண்டாட்டம்
அல்லோலகல்லோலம்பரபரப்பு : பெருங்குழப்பம்
அலாதிசிறப்பானது
அலுப்புசலிப்பு : அயர்ச்சி: தளர்ச்சி
அனுதாபிஆதரவு தருபவர்
அஷ்டமத்துச்சனிவேண்டாத தொல்லை : துன்பம்
ஆகக்கூடிமொத்தமாகச் சேர்ந்து
ஆக்கிரோஷம்வெறி : ஆவேசம்
ஆட்டம் கொடுத்தல்நிலை தளர்தல்
ஆடிப்போதல்நிலை குலைதல்
ஆத்திரம்வெறி : மனக்கொதிப்பு
ஆத்மார்த்தம்மனம் பொருந்திய தன்மை
ஆதியோடந்தமாகஆரம்பம் முதல் முடிவுவரை
ஆப்பு வைத்தல்கோள் சொல்லுதல்
ஆயாசம்களைப்பு
ஆர்ப்பாட்டம்பலர் கூடி எழுப்பும் பேரொலி
ஆரவாரம்பலரும் சேர்ந்து ஒலி எழுப்புதல்
ஆர்ஜிதம்ஒருவர் நிலத்தை அரசு தன்வயம் எடுத்துக் கொண்டு பொது நலனுக்கு ஆக்குதல்
ஆவன செய்தல்தேவையானதைச் செய்தல்
ஆவேசம்உணர்ச்சிப் பெருக்கு
ஆழம் பார்த்தல்ஒருவருடைய உள்ளக் கருத்தை அறிந்து செயல்படுதல்
ஆளாக்குதல்ஒருவனின் வாழ்க்கையில் வளம் காணச் செய்து முன்னேற்றுதல்
ஆற அமரஉணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிதானமாகச் செயல் படுதல்
ஆறப்போடுதல்பிரச்சனைக்கு உடனடியாக தீர்வு காணாது தள்ளிப்போடுதல்
ஆனானப்பட்டவர்திறமும் செல்வமும் மிக்கவர்
ஆஷாட பூதிவெளித் தோற்றத்திற்குப் பொருத்த மில்லாது செயல் புரிபவர்
இக்கட்டுதீர்வுகாண இயலாத நிலை
இங்காலேஇந்தப்பக்கம்
இங்கிதம்சூழ்நிலைக்கேற்ப
இசகுபிசகாகஎதிர் பாராத இடத்தில்
இடக்கரடக்கல்ஒரு பொருளை அல்லது குற்றத்தை நேரிடையாகக் கூறாது மறைமுகமாக நாகரீகமான சொற்களைக் கொண்டு உரைத்தல்
இட்டு நிரப்புவேறு ஒன்று கொண்டு ஈடு செய்தல்
இட்டுக்கட்டுஇல்லாததை இருப்பதாகப் புனைந்துரைத்தல்
இடம் போடுதல்பேருந்து வண்டியில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் போது தனக்கென்று ஒரு இடத்தைத் துண்டு போட்டு கைப்பற்றுதல்
இத்யாதிஇதைப் போன்று இன்னும் பிற
இதோபதேசம்நல்லுரை புகலுதல்
இரட்டைக் கிளவிஇணையாக வருவதும் பிரித்தால் பொருள் தராததுமான சொல். எடுத்துக்காட்டு : கலகல : தொள தொள : கமகம : படபட
இரண்டகம்நம்பிக்கைத் துரோகம்
இரண்டுக்குப் போதல்மலம் கழித்தல்
இருட்டடிப்புஒரு செய்தி பரவாதபடி மறைத்தல்
இருமுடிசபரி மலையாத்திரை செல்பவர் பூஜைக்குரிய பொருள்களை வைத்திருக்கும் இரு பை கொண்ட துணி
இல்லாவிட்டால்இல்லையெனில்
இழுக்காதேஒருவனை இனிமையாகப் பேசித் தீய வழியில் செல்லவைக்காதே
இழுபறிமுடிவு எவ்வாறு இருக்கும் என்று அறியமுடியாத நிச்சயமற்ற தன்மை
இளக்காரம்ஒரு பொருட்டாக மதியாமை
இளிச்சவாயன்எளிதில் ஏமாறக் கூடியவன்
இன்னோரன்னஇது போன்ற
இனாம்அன்பளிப்பு
உக்கிரம்தீவிரம்
உச்சாடணம்மந்திரம் ஓதுதல்
உச்சாணிஉச்சக்கிளை : மரக்கிளையின் உச்சி
உசத்திஉயர்வு : மேலானது
உடைப்பில் போடுதூக்கி எறிதல் : தேவையற்ற தென்று ஒதுக்குதல்
உண்டாய் இருத்தல்கருவுற்றிருத்தல்
உத்தரகிரியைஇறந்தவர்க்காகப் பதினாறாம் நாள் செய்யும் சடங்கு : கருமாதி : காரியம்
உத்தரீயம்மேலாடை
உத்தியோகம்பதவி
உத்தேசம்மனத்தில் உண்டான எண்ணம்
உதாரகுணம்பிறர்க்கு உதவும் நற்குணம்
உபத்திரவம்இடைஞ்சல்
உப்புசம்வீக்கம் : புழுக்கம்.( கோவை வழக்குச் சொல் )
உபாசனைவழிபாடு
உபாத்தியார்கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்
உயில்சொத்துக்களைத் தன் காலத்திற்குப் பின் பிறர் பகிர்ந்து கொள்ள எழுதி வைக்கும் சட்ட பூர்வமான பத்திரம்
உரக்ககுரல் அதிகமாக
உரத்த சிந்தனைமனத்தில் தோன்றும் எண்ணத்தை அப்படியே வெளிப்படுத்துதல்
உருட்டல் மிரட்டல்கடமை தோன்ற அச்சுறுத்தல்
உருட்டுப் புரட்டுமுறையற்ற செய்கை
உருத்திராட்சப் பூனைசாதுபோல தோற்றம் கொண்ட தீயவன்
உருப்படியானஆக்கபூர்வமான
உலக்கைக் கொழுந்துஅறிவற்றவன் : மூடன்
உஷார்விழிப்புணர்வு
ஊசிக்காதுசிறு ஒலியும் கேட்கும் காது
ஊசித் தொண்டைசிறிது சிறிதாக விழுங்கும் தொண்டை
ஊதாரிவீண் செலவு செய்பவன்
ஊர் மேய்தல்பல இடங்களிலும் தேவையின்றித் திரிதல்
ஊர்க்கதைவெளிவிவகாரம்
ஊர்ப்பட்டஏராளமான
எக்கச்சக்கம்மிக அதிகம்
எக்கச்சக்கமாகதப்பிக்க முடியாதபடி
எக்களிக்கமகிழ்ச்சி மிக
எக்களிப்புவெற்றி மகிழ்ச்சி
எகத்தாளம்எள்ளல் தன்மை
எடுத்த எடு்ப்பில்ஆரம்பத்தில்
எடுத்ததெற்கெல்லாம்தேவையற்ற போது
எடுத்தெறிந்துஅலட்சியமாக
எடுப்பார்கைப்பிள்ளைஎளிதாகப் பிறரால் வசப்படுத்தக்கூடியவர்
எண்பிநிரூபணம் செய்
எதார்த்தம்வெளிப்படை
எதிர் நீச்சல்தடை முதலானவற்றை எதிர்த்துப் போராடுதல்
எதிரும் புதிருமாகநேருக்கு நேராக
எதேச்சைதன்னுடைய விருப்பப்படி
எதேச்சையாகதற்செயலாக : எதிர்பாராமல்
எதேஷ்டம்தேவைக்கு அதிகம்
எமகண்டன்திறமைசாலி
எமகாதகன்எந்தச் செயலையும் முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவன்
எம்பிக்குதிமேலே உந்தி எழும்பு
எரிந்து விழுசினந்து பேசு : கடுமையாகப்பேசு
எள்ளுதான்கொடுத்த பணம் திரும்பி வராது
என்னவோஒருவர் சொல்வதை முழுமையாக ஏற்காது ஐயம் காட்டுதல்
ஏகதேசம்உத்தேசம்
ஏகப்பட்டஏராளமான : மிகுதியான
ஏகபோகம்யாவும் ஓரிடத்தேயுள்ள ஆதிக்கம் : ஆதிக்க உரிமை
ஏகவசனம்மரியாதையின்றி உரைத்தல்
ஏகாங்கிகுடும்பப் பொறுப்பில்லாத தனிமையானவன்
ஏட்டிக்குப் போட்டிஎதிர் மறுப்பு
ஏடாகூடம்முறைதவறிய செயல்
ஏப்பம் விடுதல்பொருளை அபகரித்தல்
ஏமாளிஎளிதில் ஏமாறக்கூடியவர்
ஏழாம் பொருத்தம்இருவரிடையே காணப்படும் இணக்கமற்ற தன்மை : ஒருவர் மற்றவரோடு ஒத்துப்போகாத நிலை
ஏழை பாழைஏழை எளியவர்
ஏற்ற இறக்கம்உயர்த்துதலும் இறக்குதலும் : தொனி வேறுபாடு
ஏறுக்குமாறுமுன்னொன்றும் பின்னொன்றுமாகப் பேசுதல்
ஏனோதானோஉரிய கவனம் அல்லது பொறுப்பு இல்லாமை
ஐந்தாம படைஎதிரிகளுக்கு உதவும் துரோகக் கும்பல்
ஐவேஜுசொத்து
ஒட்டமுற்றிலும்
ஒட்டிக்கிரட்டிஒன்றுக்கு இரண்டாக : அதிகமாக
ஒட்டு மொத்தம்தனித்தனியாக உள்ளவற்றைக் கேட்டு ஒன்று சேர்ப்பது : யாவற்றையும் சேர்த்து ஒருங்குபடுத்துதல்
ஒட்டுக் குடித்தனம்தனித்தனியாகத் தடுக்கப்பட்ட வீட்டின் சிறு பகுதியில் வாடகைக்கு இருக்கும் குடும்பம்
ஒட்டுக் கேள்மற்றவர் பேசுவதை மறைந்து இருந்து கேட்டல்
ஒட்டுத்திண்ணைவீட்டின் முன் வாசலை ஒட்டி அமைக்கப்படும் சிறிய திண்ணை
ஒப்புக்குச்சப்பாணிகுழுவில் ஒப்புக்காகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் செயல்படாத நபர்
ஒப்பேற்றுஇருப்பதைக் கொண்டு சரிக்கட்டு
ஒய்யாரம்பெண்களின் நளினம்
ஒய்யாரிகவர்ச்சியுடைய பெண்
ஒரு மாதிரிஇயல்புக்கு மாறானது
ஒருக்களித்துபக்கவாட்டாகச் சாய்ந்திருப்பது
ஒருகாலும்எந்தக் காலத்திலும்
ஒரேயடியாகமிகவும் முழுமையாக
ஒற்றைக்காலில் நில்பிடிவாதமாக இரு
ஒன்று விடாமல்எதையும் விடாது
ஒன்றுக்கிருஒன்றுக்குப் போ : சிறுநீர் கழித்தல்
ஓட்டம் பிடிதப்பிச் சென்று விடு
ஓட்டாண்டிநல்ல நிலையிலிருந்து கெட்டழிந்து : வறிஞன் ஆனவன்
ஓட்டை வாய்எல்லாவற்றையும் பிறரிடம் கூறும் தன்மை: இரகசியத்தைக் கட்டிக் காத்தவன்
ஓட்டைக்கைஎளிதாக செலவு செய்யும் தன்மை
ஓட்டையுடைச்சல்பயன் படுத்த முடியாத வீட்டுச் சாமான்கள்
ஓரம் கட்டுவிலக்கு
ஓரளவுசிறிது : கொஞ்சம்
ஓரிருமிகவும் குறைவான : சில
கக்கூஸ்கழிப்பிடம்
கக்கூஸ் படைதொடைப்பகுதியில் தோன்றும் படை நோய் வகை
கங்கணம் கட்டுஉறுதி கொள்
கங்காஸ் நானம்தீபாவளியன்று விடியற்காலம் எண்ணெய் தேய்த்து நீராடுதல்
கசக்கிப்பிழிகடுமையாகத் துன்புறுத்து
கச்சடாமட்டமானது : கீழ்த்தரம்
கச்சிதம்சரியான அளவு
கச்சை கட்டுஉறுதி கொள்ளுதல்
கசமுச என்றுவெளிப்படையில்லாது
கசாப்புக் கடைஇறைச்சி விற்கும் கடை : கொலைத் தன்மையுடைய இடம்
கஞ்சத்தனம்ஈயாத உலோபத் தன்மை
கஞ்சி காய்ச்சிபலரும் சேர்ந்து ஒருவனை எள்ளும் வகையில் செய்தல்
கடகடவென்றுதடங்கலின்றி : விரைவாக
கட்சி கட்டுதன்தரப்பினராக ஒன்று சேர்த்து விவகாரத்தைக் கைக்கொள்
கட்டவிழ்த்துவிடுஅழிவு சத்திகளை ஏவி எதிரிகளைத் துன்புறுத்து
கட்டு மஸ்துஉடல் வலிமை
கட்டுக் கோப்புஒற்றுமை
கட்டுக்காவல்பலத்த காவல்
கட்டுச் சோறுபொட்டலமாகக் கட்டப்பட்ட சோறு
கட்டுப் பட்டிபண்டைய பழக்க வழக்கம் உடையவர்
கடமுடா என்றுபெருத்த ஒலியோடு
கடாட்சம்அனுக்கிரகம்
கடுகடுகடுமையை வெளிப்படுத்துதல்
கடுகடுப்புசினத்தால் வெளியாகும் கடுமை
கடுங்காப்பிபால் சேர்க்கப்படாத காபிபானம்
கடுதாசிகாகிதம்
கடுப்புதெறிக்கும் வலி
கடும்அளவுக்கு அதிகமான
கடூரம்மிகுந்த கடுமை
கடைந்தெடுத்தமுற்றிலும் : தேர்ந்தெடுத்த
கடையடைப்புவியாபாரம் நடக்காதபடி கடை மூடுதல்
கடையைக்கட்டுபணியைமுடி
கணக்காகசரியாக குறியாக
கணக்கு வழக்குவரவு செலவு வகை
கண்கட்டு வித்தைஜால வித்தை
கணகணஉடற் காய்ச்சலைக் குறிப்பது : மணியோசையைக் குறித்தல்
கண்ட மேனிக்குதாறுமாறாக
கண்டபடிஒழுங்கின்றி
கண்டும் காணாமல்பொருட்படுத்தாமல்
கண்ணடிசாடை காட்டுதல்
கண்ணாக இருகருத்துடன் செயல்படு
கண்ணாடி அறைஎச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்வதைக் குறிப்பது
கண்ணும் கருத்துமாகமிகவும் பொறுப்பாக
கண்ணை மூடிக்கொண்டுசிந்தனை ஏதுமில்லாமல்
கண்ணைக் கசக்குதல்வருத்தம் மிகுதல்
கண்துடைப்புபோலியாக
கண்மண் தெரியாதுகட்டுப்பாடு இல்லாது
கண்மூடித்தனம்ஆராயாது செய்தல்
கண்றாவிவெறுக்கத்தக்கது
கணீர் என்றுஉரத்த : தெளிவான குரல்
க்ஷணம்கணம்
க்ஷயம்நோய்வகை
க்ஷவரம்சவரம் : மயிர் நீக்குதல்
க்ஷீணிகுன்றுதல்
காக்காய்க்கடிசிறுவர்கள் எச்சில் படாமல் தின்பண்டம் போன்றவற்றைத் துணியால் மூடிக்கடிக்கும் வகை
காக்காய்க்குளியல்உடலை நனைத்துக் கொள்ளாது தண்ணீரை அள்ளித் தலையில் தெளித்துக் கொள்ளுதல்
காக்காய்ப்பிடித்தல்தன் நன்மை கருதி ஒருவருக்கு வேண்டியவை செய்து மகிழ்வித்தல்
காக்காய்ப்பொன்சிவந்த பொன்னிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வகைத்தகடு
காக்கிஒருவகைப் பழுப்பு நிற ஆடை
காசியாத்திரைதிருமணத்தில் தாலி கட்டுமுன் செய்யப்படும் சடங்குமுறை
காட்டான்முரட்டுத் தனமானவன்
காட்டிக் கொள்தன்னை நல்லவன் போன்று பாவனை செய்
காட்டிக்கொடுஒருவனைத் தண்டிக்கும் வகையில் வஞ்சகமாகச் சூழ்ச்சி செய்
காட்டு தர்பார்வரைமுறையின்றித் தன்னிச்சையாக நடத்தல்
காட்டுத்தனம்அநாகரிகம்
காட்டுமிராண்டிகாட்டில் வசிப்பவன் : அநாகரிகமானவன்
காடாமுரட்டுத் துணி
காடா விளக்குதடித்த திரியிட்ட விளக்கு
காடிபுளித்த நீர்
காடி பானைஇழிந்த இடம்
காண்பிகாட்டு
காதில் போட்டுவைகவனத்தில் வைத்துக்கொள்
காதில் வாங்குகவனமாகக் கேட்டுக்கொள்
காது குத்துகாது மடலில் சிறுவர்களுக்குத் துளையிடுதல் : ஒருவர்க்குத் தெரியாது என்று எண்ணி மாறான செய்தியுரைத்தல்
காதுகொடுத்துக் கேள்கவனமாகக் கேள்
காதைக்கடிசெய்தியை இரகசியமாகச் சொல்லு
காபந்துகாவல் : பாதுகாப்பு
காப்பியடிஒன்றைப் பார்த்து அதேபோன்று செய்
காமாசோமாதிருத்தமாக அமையாத : ஒழுங்கின்றி
காய்விடுதல்நட்பு முறிதல்
காரசாரம்தீவிரமான விவாதம்
காரியக்காரன்தன்னுடைய வளமையில் கருத்தாய் இருப்பவன்
காரியக்காரிதன்னுடைய செயலில் கருத்தாய் இருந்து நன்மையடைபவள்
காரியமாகுதல்நிரந்தரமாக அமைதல்
காரியவாதிசுய நலத்தோடு செயல்படுபவன்
கால் கட்டுஆணுக்குத் திருமணம் செய்து உண்டாக்கும் கட்டுப்பாடு
கால் நடையாகநடந்து செல்லும் தன்மை
கால் மாடுஒருவன் படுத்த நிலையில் அவனது கால் உள்ள பக்கம்
கால் முளைத்தல்நடந்து செல்லும் துணிவு
கால்கடுதாசிஉடனடியான ராஜினாமாக் கடிதம்
கால்கழுவுநீரால் மலசலம் முதலியவற்றைப் போக்கித் தூய்மை செய்தல்
காலட்சேபம்பிழைப்பு : வாழ்க்கை நடத்துதல்
காலடியில்ஒருவனது பிடிக்குள்
காலம் தள்ளுவசதியற்ற நிலையில் வாழ்க்கை நடத்துதல்
காலம்காலமாகதொன்று தொட்டு
கால்வழிசந்ததி
கால்வாங்குதல்உயிர் மெய் எழுத்துக்களின் பக்கத்தில் "ா" குறியிட்டு நெடிலாக்குதல் :கல் என்பதில் "க" எழுத்தையடுத்து "ா" குறியிட்டுக் "கால்" எனவாக்குதல்
காலாகாலத்தில்அது அதற்கு உரிய காலத்தில்
காலாவதியாதல்கெடுமுடிவுற்று அழிதல்
காலிஒன்றுமில்லாத நிலை
காலிஒன்றுமில்லாத நிலை
காலி செய்வெளியேறு
காலிப்பயல்அடாவடித்தனம் செய்பவன், பிறரைத் துன்புறுத்தி வதைப்பவன்
காலூன்றுதல்நிலைபெறுதல்: இடம் பெறுதல்
காலைக்கடன்மலசலம் கழித்தல், நீராடல் முதலான செயல்கள்
காலைப்பிடித்தல்கெஞ்சுதல் : பணிதல்
காலைவாருதல்ஏமாற்றுதல் : துரோகம் செய்தல்
காவடியெடுத்தல்உயர் நிலையில் உள்ளவரைப் பலமுறை நாடி வேண்டும் தன்மை
காவாலிஒழுக்கங் கெட்ட கொடியவன்
காவுஉயிர்ப்பலி
காற்றுக் கறுப்புபேய், பிசாசு
காற்றுவாக்கில்பிறர் சொல்லித் தெரிவது : செவிவழிச் செய்தியாக
காறித்துப்பு, காறியுமிழ்வெறுப்புக்காட்டு
காஜாஉடையில் பொத்தானைப் பொருத்த வசதியாக வெட்டித் தைக்கப்பட்ட சிறு துவாரம்
காஜிஇஸ்லாமிய நீதிபதி
காஷாயம்துறவிகள் அணியும் காவி நிறத்துணி : மருந்து கலந்த பாணம்
கிச்சுக்கிச்சுக் காட்டுதல்ஒருவர் அக்குள் விலாப்புறம் முதலிய இடங்களை வருடிக் கூச்சம், சிரிப்பு உண்டாக்குதல்
கிசுகிசுகாதில் மெதுவாகச் சொல்லுதல் : இரகசியம் பேசுதல்
கிசுகிசுப்புஒருவரின் தனிப்பட்ட குணக்கேடுகளைப் பிறர் கேட்காதபடி மறைவாகச் சொல்லுதல்
கிஞ்சித்துவம்சிறிதளவும்
கிட்டஅருகில் : பக்கம்
கிட்டத்தட்டஏறக்குறைய : ஓரளவு
கிட்டிப்புள்சிறுமரத்துண்டை வைத்துச் சிறுவர் ஆடும் விளையாட்டு
கிட்டுதல்அடைதல் : நெருங்குதல்
கிட்டேஅண்மையில் : பக்கத்தில்
கிடப்பில் போடுதல்காலம் தாழ்த்துதல் : செயல்படாதிருக்கச் செய்தல்
கிடுக்கிப் பிடிவிடுபடாதபடி
கிடுகிடு என்றுமிகவும் துரிதமாக
கிடுகுகீற்று
கிடைஆடுமாடுகள் வயல்களில் மறித்து வைக்கப்படும் தன்மை
கிடைமட்டம்தரைமட்டத்திற்கு இணையானது
கிடையவேகிடையாதுஉறுதியாக மறுத்தல்
கிணற்றுத்தவளைபரந்த அநுபவம் இல்லாதவர்
கிம்பளம்இலஞ்சப்பணம்
கிரகிப்புமனத்தில் இருத்திக் கொள்ளும் தன்மை
கிரமம்முறை : ஒழுங்கு
கிரயம்விலை
கிராக்கிதேவைக்கு ஏற்றவாறு பண்டம் கிடைக்காத நிலைப்பாடு
கிராக்கிப்படிஅகவிலைப்படி
கிராதகம்கொடுமை
கிராதகன்கொடுமைக்காரன்
கிராதகிகொடுமைக்காரி
கிராப்புதலைமுடி அலங்கார ஒப்பனை
கிராமியநாட்டுப்புறம் சார்ந்த
கிருதாஆடவர் காதின் அருகில் கன்னப் பகுதியில் அடர்த்தியாகவும் நீளமாகவும் விளங்கும் தலைமுடியின் தொடர்ச்சி
கிருபைஅருள் : கருணை
கில்லாடிமிகுந்த சாமர்த்தியசாலி : திறமையுடையவன்
கிலிபீதி : மனக்கலக்கம்
கிலுகிலுப்பைசிறுவர் விளையாட்டுப் பொருள்
கிலேசம்சஞ்சலம் : மனவருத்தம்
கிழக்கோட்டான்வயது மூத்தோரை அவமதிப்பாகக் குறித்தல்
கிழடுமுதுமையுடையவர்
கிழடு கட்டை, கிழம்முதுமை உடையவர்
கிழிப்பவன்திறமையற்றவனின் செயற்பாடு குறித்து வெறுப்புடன் குறித்தல்
கிளப்புநகரச் செய் : பரவச் செய் : பொய்ச் செய்தியைக் கிளப்பி விடு : உணவு விடுதி
கிள்ளியெறிநீக்கு
கிள்ளுக்கீரைஅற்பமான ஒன்று
கிளுகிளுப்புமனக்கிளர்ச்சியான உணர்வு
கிறுக்கல்எழுத்தைப் படிக்க முடியாதவாறு எழுதுதல்
கிறுக்கன்அறிவுகலங்கியவன் : பைத்தியக்காரன்
கிறுக்குபடிக்க முடியாதபடி எழுது : மனக்கோணல்
கிறுகிறுப்புதலைச் சுற்றல்
கிஸ்திநிலவரி
கிஸ்மிஸ் பழம்உலர்ந்த திராட்சை
கீச்சுக்குரல்காதைத் துளைக்கும் ஒலி
கீழ்ப்பாய்ச்சிக் கட்டுதல்வேட்டியை மடித்துவைத்துக் கட்டும் வகை
குச்சுஓலையால் வேயப்பட்ட சிறு குடிசை
குச்சு மட்டைவெள்ளையடிக்கப் பயன் படுத்தும் மட்டை
குசலம் விசாரிப்புநலன் விசாரித்தல்
குசினிசமையல் அறை
குசுநாற்றமடிக்கும் வாயு
குசுகுசுகாதில் இரகசியம் பேசுதல்
குசும்புகுறும்புச் செயல்
குட்டிச்சாத்தான்குறும்பு செய்யும் குழந்தைகளைச் செல்லமாக அழைத்தல்
குட்டிச்சுவர்சீரழிவு : பயனற்றது
குட்டிப் போட்ட பூனைவீட்டையே சுற்றி வந்து வேலையின்றி ஒருவரை அடுத்து வாழ்பவன்
குட்டையைக் குழப்புதல்குழப்பம் விளைவித்தல் : கலகம் செய்தல்
குடலைப்பிடுங்கிபசியால் வருத்தும் வயிற்று நோய்
குடிகாரன்மதுபானம் அதிகமாகக் குடிப்பவன்
குடிகேடன்குடும்பப் பெருமையைக் கெடுப்பவன்
குடிபோதை, குடிவெறிமது மயக்கம்
குடுகுடுப்பைஉடுக்கை வடிவில் அமைந்து ஒலியெழுப்பு கருவி
குடும்பஸ்தன்மனைவி மக்களோடு வாழ்பவன்
குடும்பிபெரிய குடும்பத்தையுடையவன்
குண்டு கட்டாககட்டாயப் படுத்தித்தூக்கிச் செல்லுதல்
குண்டுச் சட்டிஒரே இடத்திற்குள் இருந்து அலைவது
குண்டைத் தூக்கிப்போடுஅதிர்ச்சி தரும் செய்திணைக் கூறுதல்
குணாதிசயம்மேலான குணநலன்
குத்து வெட்டுஅடிக்கடி சண்டை நிகழ்வது
குத்துக்கல்உருப்படியாக நிலைத்திருத்தல்
குத்துமதிப்புதோராய மதிப்பு
குதர்க்கம்நியாமற்ற வகையில் செய்யும் வாதம்
குதிரைக்கொம்புஅரியது
குப்பை கொட்டுபயனற்ற வேலை செய்
குபீரென்றுதிடீரென்று
குபுகுபு என்றுவேகமாக
கும்பல்பெருங்கூட்டம்
கும்மாளம்மகிழ்ச்சி ஆரவாரம்
கும்மிருட்டுஅடர்ந்த இருள்
குமாஸ்தாஅலவலகப் பணிசெய்பவர்
குய்யோமுறையோ என்றுஉரத்த குரலிட்டுத் துன்பத்தைக் கூறுதல்
குயுக்திஇடக்கானது : நேர்மையற்ற சிந்தை
குரங்குப்புத்திதடுமாறும் மனம் : அலைபாயும் தன்மை
குரல்கொடுகருத்துக்கூறு : பதில் சொல்
குருட்டாம் போக்குமுன்யோசனையின்றி
குருட்டுப்பாடம்பொருள் புரியாது செய்த மனப்பாடம்
குருவிக்காரன்குருவி பிடிப்பவன் : ஒரு வர்க்கத்தினர்
குல்லாப்போடுஒருவரை மகிழ்வித்துச் செயலில் வெற்றிகொள்
குழந்தை குட்டிமக்கட் செல்வம்
குழிபறிசதிசெய்
குழையடிஒருவனை முகத்துதி செய்
குள்ளநரிதந்திக்காரன்
குளுகுளு என்றுஇதமாக : இனிதாக
குஷிமகிழ்ச்சி
கூடக்குறையஅதிகமாக வேறுபாடு இன்மை
கூட்டாஞ் சோறுஅரிசி, பருப்பு, காய் கறி முதலியன சேர்த்து வேகவைத்துத் தயாரிக்கும் உணவு : உல்லாசப் பயணத்தின் போது அனைவரும் கூடியிருந்து கொள்ளும் உணவு
கூட்டாளிஉடனிருந்து உரிமையோடு தொழில் செய்பவன்
கூட்டிக்கொடுசுயலாபத்தக்காக ஒரு பெண்ணைப் பயன் படுத்தும் வகை
கூடமாடஉடனிருந்து துணையாக
கூடிய மட்டும் , கூடுமான வரைஇயன்ற அளவு
கூண்டோடுஇனம், உறவு முதலான யாவும்
கூத்தடித்தல்தகாத முறையில் வாழ்க்கையில் இன்பம் துய்த்தல்
கூப்பாடுஒன்றைக் கூறும் வகையில் உரத்துக் குரல் எழுப்புதல்
கூலிக்கு மாரடிபொறுப்புணர்ச்சியின்றி வேலை செய்
கூலிப்பட்டாளம்கிளர்ச்சியை அடக்கு முறை கொண்டு கட்டுப்படுத்த கூலியாட்களைப் பணம் கொடுத்து அமர்த்தும் வகை
கூனுவளைந்த உடலமைப்பு
கூஜாசிறு சேவைகள் செய்து அடங்கி நடப்பவன்
கெட்டிமேளம்திருமணத்தில் தாலி , கங்கணம் முதலிய கட்டும் போது எல்லா வாத்தியமும் கூட்டாகக் கொட்டப்படும் மேளம்
கெடுபிடிகடுமையாக ஆணையிடுதல்
கெலித்தல்போட்டியில் வெற்றியடைதல்
கெளபீனம்கோவணம்
கெளளிசொல்பல்லி ஒலி எழுப்பும் வகை
கொசுறுகடையில் பொருள் வாங்கியபின் இனாமாகக் கொள்ளும் சிறு பொருள்
கொஞ்ச நஞ்சம்குறைந்த அளவு
கொட்டு கொட்டு என்றுஅதிக மழை பெய்தலின் குறி : அயராமல் கண்விழித்தலின் செயல்
கொட்டைபோடுயாவும் தெரிந்த தன்மை
கொடுப்பனைநற்பேறு
கொண்டவன்கணவன்
கொத்திக் கொண்டு போகைபற்றிக் கொள்
கொதிப்புகோபம்
கொந்தளிப்புமனத்துள் தோன்றும் குமுறல்
கொல்லென்றுசிரித்தல் வகை சாற்றுதல்
கொலைப்பசிஅகோரமான பசி
கொள்ளையாகமிகுதியாக
கேட்பாரற்றுகவனிப்பதற்கு ஆள் இன்றி
கேடுகாலம்தீங்கு வரும் காலம்
கேடுகெட்டசிறப்பில்லாத
கேலிக்கூத்துபிறர் நகைக்குமாறு சிறுமையுடையது
கேவலம்இழிவானது
கேள்விக்குறிஐயப்பாடு
கோடங்கிஉடுக்கையடித்துக் குறிசொல்பவன்
கோட்டாகேலி: கிண்டல்
கோட்டிபைத்தியம்
கோட்டை கட்டுகற்பனையில் இரு
கோட்டை விடுதவறவிடு
கோடாலிக்காம்புதன் இனத்தையே அழிப்பவன்
கோடானுகோடிஎண்ணிக்கையற்ற
கோணல் மாணல்ஒழுங்கற்றுத் தாறுமாறாக உள்ளது
கோதாமல்யுத்தம் செய்தல்
கோயில் பெருச்சாளிபிறர் சொத்தைச் சிறிது சிறிதாக அபகரிப்பவர்
கோரப்பிடிவறுமைத்துன்பம்
கோரம்சபை நடத்தத் தேவையான குறைந்த அளவு உறுப்பினர்கள்
கோரமானஅச்சம் தருகிற
கோள் மூட்டுதல்ஒருவரைப்பற்றித் தவறாகக் கூறுதல்
கோளாறுசீர்குலைவு : சிக்கல்
கோஸ்முட்டைக்கோஸ்
கோஷ்டிஒரு வகையாகப் பிரிந்து நிற்கும் கும்பல்
கோஷம்உரத்த குரலில் அனைவரும் சேர்ந்து எழுப்புதல்
கோஷாஇஸ்லாமிய மகளிர் உடலை மறைத்துக்கொள்ளும் ஆடை நிலை
கைக்குழந்தைசிறு குழந்தை
கைக்குள் போடுஒருவரைத் தன்வயமாக்கிக் கொள்
கைக்கூலிதன்னுடைய நலனை எண்ணிப் பிறர் சொற்படி கேட்பவன்
கைகண்டசிறந்த : பலன் தரத்தக்க
கைகழுவுஒதுங்கிக் கொள் : கைவிடு
கைகொடுஉதவி செய்
கைதூக்கிவிடுபிறரை உயர்த்தி விடு
கைநாட்டுஎழுதப் படிக்கத் தெரியாதவன்
கைபிசகாகதவறுதலாக
கையாலாகாத்தனம்செயல்பட இயலாமை
கையும் களவுமாகதிருட்டுத் தன்மை தெளிவாகத் தெரியுமாறு
கையைக் கடிப்பதுசெலவு அதிகமாகி இழப்பு உண்டாவது
கையைப் பிசைதல்திகைத்த படி, செயல் எவ்வாறு செய்வது என்று கலங்குதல்
கைராசிநன்மை தரும் பேறு
கைவைத்தியம்மருத்துவர் உதவியின்றி வீட்டிலேயே செய்து கொள்ளும் மருத்துவம்
சக்களத்திமுதல் மனைவி இருக்கும் போது கணவன் திருமணம் செய்து கொண்ட மற்றொரு பெண்
சகட்டுமேனிக்குஒட்டு மொத்தமாக
சகலபாடிமனைவியின் சகோதரி கணவன்
சகவாசம்பழக்கம் : தொடர்பு
சகஜம்பொது : இயல்பு
சகாயம்உதவி
சகிதம்துணை
சங்கடம்தயக்க நிலை
சங்கதிசம்பவம் : செயல்தன்மை
சங்கல்பம்தீர்மானம் : மன உறுதிப்பாடு
சங்கிரகம்சுருக்கமாக எழுதப்பட்டது
சங்கேதம்ஒரு சிலருக்கு மட்டும் புரியுமாறு கூறும் இரகசியமான குறிப்புச் சொல்
சங்கோசம்வெட்கம், கூச்சம்
சச்சரவுதகராறு
சஞ்சாரம்நடமாட்டம்
சஞ்சிகைவார, மாத இதழ்
சட்டென்றுவிரைவாக
சட்னிசிற்றுண்டிக்குரிய தொடுகறி
சடாரென்றுவேகமாக
சடுகுடுகபடி விளையாட்டு
சதக்கென்றுவேகமாகப் பதியுமாறு
சதாஎப்போதும்
சந்தடிநடமாட்டம் : இரைச்சல்
சந்தாஉறுப்பினர் பதிவுக்குச் செலுத்தும் தொகை
சந்தேகம்ஐயப்பாடு
சந்தோஷம்மகிழ்ச்சி
சப்புக் கொட்டுதின்பண்ட ருசி
சப்பைக்கட்டுகுற்றத்தை மறைத்து வலிந்து பாராட்டிப் பண்புரைத்தல்
சபலம்சிறுமையுடைய ஆசை
சபாஷ்பாராட்டுச் சொல்
சம்சயம்சந்தேகம் : ஐயம்
சமத்காரம்சாதுரியம்
சம்பிரதாயம்நடைமுறை : வழக்கமான சொல்
சம்போகம்உடலுறவு
சம்மன்குறிப்பிட்ட நாளில் வருமாறு கூறும் உத்தரவு
சமய சஞ்சிவிதக்க தருணத்தில் உதவுபவன்
சமயோசிதம்இடத்திற்குப் பொருத்தமாக
சமாளிஈடுகொடு : துணிந்து செயல்படு
சமேதராகஒன்று கூடி இணைந்து
சமோசாதின் பண்ட வகை
சரசம்காமக் கிளர்ச்சி
சரடு விடுதல்பொய் : புனைந்துரை
சரமாரியாகஅடுக்கடுக்காக
சர்வர்உணவு விடுதியில் உணவு பரிமாறுபவர்
சர்வேநில அளவை
சரேலென்றுவேகமாக : விரைந்து
சலசலக்க, சலசலப்புஒலி எழுதல்
சல்லடை போட்டுத் தேடுதுருவித் தேடு
சல்லாமிக மெல்லிய
சலாம்வணக்க முறை
சலூன்முடிதிருத்தகம்
சவக்களைபொலிவிழந்த தோற்றம்
சவடால்ஆரவாரப் பேச்சு
சவால்அறைகூவல்
சளசள என்றுஓயாத பேச்சு
சள்ளைதொல்லை
சஷ்டிஅமாவாசைக்குப் பின் ஆறாவது நாள்
சாக்குப் போக்குவலிமையில்லாத காரணம்
சாகசம்வீர தீரச் செயல்
சாகபட்சிணிதாவரங்களை உண்ணும் உயிரினம்
சாங்கோபாங்கமாகமிக விரிவாக
சாசுவாதம்நிலையானது
சாட்சாத்ஆதாரபூர்வமாக
சாடை மாடையாகமறைமுகமாக
சாமானியம்சாதாரணம்
சாயபுஇஸ்லாமிய மதத்தைச் சேர்ந்தவரைக் குறிப்பிடும் சொல்
சாயம் வெளுத்ததுகூறிய பொய் முதலான செயல்கள் தெரிந்து உண்மை அறியப்பட்டது
சால்ஜாப்புபாசாங்கு
சாவு மணிதீயவை அழிதலைக் குறிப்பது
சாவுகிராக்கிஎரிச்சலைத் தூண்டும் நபர்
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்தரையில் எட்டு அங்கம் பதியுமாறு வணங்குதல்
சிக்கி முக்கிக் கல்நெருப்பை உண்டாக்கக் கூடிய கல் வகை
சிகிச்சைஉடல் நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ முறை
சிங்கப் பல்மேல் வரிசையில் கோரைப் பல்லுக்குச் சற்று முன் நீண்டு முளைத்திருக்கும் பல்
சிங்கினாதம்முசுடு பண்ணுதல்
சிடுசிடுப்புஎரிச்சல் கலந்த சினம்
சிண்டு முடிஒருவரைப் பற்றி மற்றொருவரிடம் குற்றம் சொல்லிச் சண்டை மூட்டி விடு
சிணுங்குதல்மெல்லிய அழுகை
சித்தாள்கூலி வேலை செய்யும் நபர்
சிதம்பர ரகசியம்அளவுக்கதிகமாகப் பாதுகாக்கப்படும் இரகசியம்
சிதிலம்சிதைவு : இடிந்த நிலை
சிபாரிசுபரிந்துரை
சிம்ம சொப்பனம்நடுங்க வைப்பது
சிரத்தைமுழு மனதோடு
சிரமம்தொந்தரவு
சிரேஷ்டம்சிறப்புடையது
சில்மிஷம்குறும்பு
சிலாக்கியம்நல்லது : மேன்மை உடையது
சிறு பிள்ளைத்தனம்பொறுப்பில்லாத நிலை
சிறுக்கிகீழ்த்தரமானவள்
சின்ன வீடுமனைவி இருக்கும் போது வேறு ஒருத்தியோடு தனியாக நடத்தும் குடும்பம்
சின்னப் புத்திகுறுகிய மனப்பான்மை
சிஷ்ய கோடிமாணவர் குழாம்
சீக்காளிநோயாளி
சீக்கிரம்விரைவில்
சீக்குநோய்
சீட்டுக்கிழிவேலையை விட்டு நீக்கு
சீண்டுதல்வெறுப்பு உண்டாக்குதல்
சீமைமேலை நாடு : அயல் நாடு
சீமையெண்ணெய்மண்ணெண்ணெய்
சீலைப் பேன்ஆடைகளில் தொற்றும் பேன்
சீனிசருக்கரை
சுக்கு நூறாகசிறு சிறு துண்டுகளாக
சுதாரிசாமர்த்தியமாச் சமாளி
சும்மாகருத்து ஏதும் இன்மை
சுயபுராணம்தன்னைப் பற்றிய பேச்சு
சுயரூபம்உண்மையான இயல்பு : தன்மை
சுயார்ஜிதம்சுய சம்பாத்தியம்
சுரண்டல்பிறர் செல்வம் உழைப்பு முதலியவற்றைத் தன்னுடைய நலத்துக்காகப் பயன் படுத்தல்
சுரணைபுலனுணர்வு
சுவிசேஷம்நற்செய்தி
சுளுக்குதசை நார் பிறழ்தல்
சுளையாககணிசமாக
சுற்றிப்போடுமிளகாய், மண், உப்பு முதலியவற்றைக் கொண்டு திருஷ்டிக்கழி
சுறுசுறு என்றுவிரைவாக : பரபரப்பாக
சூட்டிகைஅறிவுக் கூர்மை
சூட்டோடு சூடாகஒரு செயலை நடத்திய நிலையில் தொடர்ந்து மேவுதல்
சூடு பிடிப்பதுதீவிரமாகச் செயற்படுதல்
சூடுசுரணைஎதிர்த்துச் செயல்படவேண்டும் என்கிற உணர்வு
சூத்திரதாரிபின்னால் இருந்து இயக்குபவன்
சூரப்புலிதுணிச்சல் உள்ளவர்
சூனா வயிறுபெருத்த வயிறு
சூனியக்காரிசூனிய வித்தை செய்பவள்
சூனியம்வெறுமை : பில்லி சூனியம் : ஞான சூனியம் : அறிவற்றவன்
செஞ்சோற்றுக் கடன்நன்றி மறவாமை
செத்துப் பிழைத்தல்ஆபத்திலிருந்து மீளுதல்
செப்படிவித்தைஒரு பொருளைத் தோன்றவும் மறையவும் செய்யும் தந்திர வித்தை
செமத்தியாகமிகவும் பலமாக
செல்லம்குழந்தைகளிடம் காட்டும் அன்பு மிகுதி
செல்லரித்துப்போனமதிப்பிழந்த : சீர் கெட்ட
செல்லாக் காசுபயனற்றது : மதிப்பிழந்தது
செல்வாக்குமதிப்பு : பெருமை
செலவு வைசெலவழிக்கச் செய்
செவ்வாய் தோஷம்ஜாதகருக்கு லக்கினத்திலிருந்து 7 அல்லது 8 முதலான இடத்தில் செவ்வாய் இருப்பதால் கூறப்படும் குறை
செளஜன்னியம்சுமுகம் : இனிய குணம்
சொக்குப் பொடிமயங்கச் செய்தல்
சொகுசுவசதி நிரம்பியது
சொச்சம்கொஞ்சம் அதிகம் : மீதி : பாக்கி
சொட்டைச் சொள்ளைஅடுத்தவர் மீது காணும் குற்றம் குறை
சொர்க்க போகம்வசதியும் சுகமும்
சொல்லிக் கொள்ளபெருமை என்று கருத
சொல்லிக்கொடுத்தல்அறிவுரை கூறுதல் : பிறரை தூண்டி விட்டுக் கலகத்தை ஏற்படுத்துதல் : வியாபாரத்தில் விலையைச் சொல்லிக் குறைத்துக் கொடுத்தல்
சொள்ளுஎச்சில் : உமிழ் நீர்
சொஸ்தமாக்குநோயைக் குணமாக்கு
சேட்டைகுறும்பு
சேர்ந்தாற் போல்தொடர்ச்சியாக : கும்பலாக
சேவார்த்திகோவிலில் இறைவனை வழிபட வரும் பக்தர்கள்
சோதாஉடல் வலிமையில்லாதவன்: வேலை செய்யாதவன்
சோப்பளாங்கிதிறமையில்லாதவன் : பயனில்லாதவன்
சோபன அறைபடுக்கையறை : அலங்கார அறை
சோளக் கொல்லை பொம்மைதினைப் புனத்தில் துணியால் சுற்றப்பட்ட ஒரு வகை வடிவம்
சோனிமெலிந்தவன் : வலுவற்றவன்
சைத்தான்கடவுளின் எதிரியாகவும் தீய சக்தியாகவும் கருதப்படும் ஆவி
சைவப் பழம்சிவ பக்தியால் திளைத்து உடம்பெங்கும் விபூதி தரித்த தோற்றப் பொலிவு
சைனியம்போர்ப்படை சார்ந்தவர் குழுமம்
டப்பாங்குத்துதாளத்துக்கேற்ப குதித்தாடும் ஆட்டம்
டபாய்ஏமாற்று
டம்பம்ஆடம்பரம் : வெளிப்பகட்டு
டமாரம்பேரொலி உண்டாக்கும் வாத்தியம்
டவாலிமாவட்ட ஆட்சியர் : நீதிபதி முதலியோரின் ஊழியர் தன் தோள் பட்டையிலிருந்து குறுக்காக அணியும் பித்தளை வில்லையுடைய சிவப்புப் பட்டை
டாம்பீகம்ஆடம்பரம் : பகட்டு
டிமிக்கிகண்ணில் படாது நழுவுதல்
டூ விடுதல்நட்பு முறித்தல்
டூப்புநம்ப முடியாத பேச்சு
டேரா போடுதல்நீண்ட காலம் தங்குதல்
டோஸ்பிறரை வசை கூறி ஏசுதல்
தகதக என்றுஅடுப்புத் தீ எரிதலைக் குறித்தது
தகாதமுறையற்ற
தகிடு தத்தம்தவறான வழி முறையைப் பின்பற்றுதல்
தங்கக் கம்பிமிகவும் நல்லவன்
தங்கமானமாசுமறுவற்ற
தங்கு தடைதடுமாற்றம்
தட்டிக்கழிகாரணம் ஏதேனும் காட்டி ஒதுக்கு
தட்டிக்கொடுஊக்கப்படுத்து
தட்டிச் செல்வெற்றி பெற்றுப் பெருமை கொள்
தட்டிச் சொல்மறுத்துக் கூறு
தட்டிப் பறிகவர்ந்து கொள்
தட்டுத் தடுமாறுதல்இயல்பாகச் செய்ய முடியாமல் வருத்தம் கொள்ளல்
தட்டுப் படுதல்புலனுக்குத் தெரிதல்
தட்டுப்பாடுபோதிய அளவு பொருள் கிடைக்காது பற்றாக் குறை யுண்டாதல்
தடபுடல்மிகுந்த ஆடம்பரம்
தடம் புளுதல்பாதை மாறுதல்
தடியன்பயனற்றவன்
தடுமாற்றம்நிலை தவறுதல்
தண்ணீர் காட்டுஅலைக்கழித்து ஏமாற்று
தண்ணீர் தெளித்துவிடு: ஒருவரை அவர் விருப்பம் போல் நடக்குமாறு விட்டுவிடு
தப்புக் கணக்குப் போடுஉண்மைக்கு மாறாக மதிப்பிடு
தப்புத் தண்டாமுறையற்ற செயல்
தம்பட்டம் அடிபலர் அறியுமாறு கூறு
தமாஷ்நகைச்சுவை பேசுதல்
தயார்உடனடியான நிலை உருவாதல்
தர்ம அடிகுற்றம் புரிந்தவர் பலரால் படும் அடி உதை
தலை காட்டுதோன்று : வெளிப்படு
தலை தீபாவளிதிருமணமான பின் கொண்டாடும் முதல் தீபாவளி
தலை தூக்குமேல் நிலைக்கு எழுதல்
தலை தெறிக்கவேகமாக
தலை நிமிர்தல்பெருமை கொள்ளுதல்
தலை மாடுபடுக்கை நிலையில் தலையிருக்கும் பக்கம்
தலைக் குனிவுஅவமானம்
தலைக்கனம்செருக்கு
தலைப்படுமுற்படு
தலைமறைவுபதுங்கியிருத்தல்
தலையணை மந்திரம்மனைவி கணவனுக்குப் படுக்கையறையில் பேசும் பேச்சு
தலையாட்டிப் பொம்மைசுய சிந்தனையின்றிப் பிறர் சொல்வதற்கெல்லாம் சரி என்று கூறுபவன்
தலையை வாங்குதொந்தரவு செய்
தவக்கம்தாமதம்
தவசிப்பிள்ளைசமையல் செய்பவர்
தவிடு பொடியாக்குஒன்று மில்லாமல் செய்
தழுதழுத்தஉணர்ச்சியால் துக்கம் மேலிட்டு உச்சரிக்கும் குரல் குழைவது
தள்ளாத காலம்முதுமையுடைய பருவம்
தள்ளாமைமுதுமையின் தளர்ச்சி
தள்ளிப் போடுசெயலைப் பின்னர் செய்யலாம் என்று ஒத்திப் போடு
தள்ளுபடிவிற்பனை விலையை விடக் குறைவாக விற்றல்
தறுவாய்தருணம் : சமயம்
தன்னந்தனியாகதான் ஒருவன் மட்டும் : திருமணம் செய்து கொள்ளாத தன்மை
தனிக்குடித்தனம்திருமணத்திற்குப் பின் கணவனும் மனைவியும் தனி வீட்டில் நடத்தும் குடும்பம்
தஸ்தாவேஜுஆணவம் : பத்திரம் முதலிய
தாக்கல் செய்ஒப்படை : பதிவு செய்
தாக்கீதுநீதிமன்ற உத்தரவு
தாக்குப் பிடிபொறுமையோடு ஈடு கொடுத்துச் சமாளி
தாகசாந்திஇளநீர் : மோர் பானங்கள்
தாசில் பண்ணுஅதிகாரம் செலுத்து
தாட்சண்யம்மனிதாபிமானம்
தாட்டு பூட்டு என்றுஅதிகாரம் காட்டும் வகையில் உரக்க கத்துதல்
தாத்பரியம்கொள்கை : பொருள்
தாம்பத்தியம்குடும்ப வாழ்க்கை
தாம்பாளம்பெரிய தட்டு
தாம்பூலம் மாற்றுதிருமணம் நிச்சயம் செய்
தாய் மாமன்தாயின் சகோதரர்
தாயத்துமந்திரித்த தகட்டை அடைத்துத் தரும் உலோகக் குப்பி
தாய்ப்பத்திரம்சொத்துரிமை குறித்த முதல் பத்திரம்
தாயம் விழவில்லைகைகூட வில்லை
தாரக மந்திரம்உயிர் மூச்சாகக் கொள்வது
தாரதம்மியம்ஏற்றத்தாழ்வு
தாராளமாகமிகையாக : அதிகமாக
தாரைவார்கைவிட்டுப் போக விடு
தாலியறுத்தல்விதவையாதல் : கைம் பெண்ணாதல்
தாவாபிரச்சினை : வழக்கு : தகராறு
தாளம் போடுபிறர்க்கு ஒத்துப் போ : துன்பப் படு
தாறுமாறாகஒழுங்கற்ற நிலையில்
தான் தோன்றித்தனம்கட்டுப் பாடின்றி தன்னிச்சையாக : ஒழுங்கு முறையில்லாது
தாஜா பண்ணுதல்ஒருவரை மகிழ்வித்தல்
திக்கித் திணறுதிக்கு முக்காடு : சிக்கலில் தவி
திக்பிரமைதிகைப்பு : சுய உணர்வில்லாமை
திகுதிகு என்றுகடுமையான வலியோடு வருந்தும் குறிப்பு
திட்ட வட்டம்உறுதியான : தெளிவான
திட்டி வாசல்கோயில் வெளிக் கதவினுள் பொருத்தப்படும் சிறு கதவு
திட்டுமனத்தைப் புண்படுத்தும் வசைப் பேச்சு
திடீர் என்றுஎதிர் பாராத : முன்னறிவிப்பின்றி
திடுக்கிடுஅதிர்ச்சி யுண்டாதல்
திடுதிடு என்று, திடுதிப் என்றுவேகமாக : எதிர் பாராது
திமிலோகப் படுதல்பரபரப்பு அடைதல்
திமுதிமு என்றுகூட்டமாகச் சேர்ந்து ஓசையுடன் ஓடும் தன்மை
திராணிவலிமை : ஆற்றல்
திராபைமதிப்பற்றது : இழிந்தது
திரிசமன்கையாடுதல் : தகாத செயல்
திரு திரு என்றுஅச்சத்தை வெளிப்படுத்தும் தன்மையில் விழித்தல்
திருக்கண்ணமுதுபாயசம்
திருகு தாளம்புரட்டுச் செயல் : மாறுபட்ட பேச்சு
திருப்பு முனைவாழ்க்கையின் பாதையை மாற்றும் கட்டம்
திருமேனிகோவில்களில் உள்ள கடவுள் சிலை
திருவாய் மலர்தல்ஞானிகள் உபதேசித்தல்
திருஷ்டி பரிகாரம்ஒன்றின் சிறப்பினைக் குறைக்குமாறு செய்யும் குறைபாடு
திரேகம்உடல்
தில்லு முல்லுமுறையற்ற வழி முறை
திவால்தொழிலில் இழப்புண்டாகி அழிவு கொள்வதால் காணப் பெறும் ஏழ்மை நிலை
துக்கடாசிறியது : முக்கியமில்லாதது
துக்கிரிவிரும்பத் தகாதது : அமங்கலத் தன்மை
துச்சம்அற்பப் பொருள் : பொருட் படுத்தாமை
துடிதுடிப்புதுன்பத்தின் மிகுதி
துடியானசுறுசுறுப்பான
துடுக்குகுறும்புத்தனம்
துண்டு விழுதல்பணப் பற்றாக் குறை
துணிகரம்பாவச் செயலை அச்சமின்றி செய்தல்
துணுக்குறுதல்மன நடுக்கம் : அடைதல்
துணை போதல்பாவச் செயலுக்கு உதவுதல்
துதி பாடுதல்புகழ்ந்து பேசுதல்
துப்பட்டிசால்வை
துப்புக் கெட்டுதிறமையில்லாது
துர்லபம்அரிது : கடினம்
துரு துரு என்றுசுறு சுறுப்பு
துருதிர்ஷ்டம்நற்பேறின்மை
துருப்புச் சீட்டுஒருவரை வயப் படுத்த அவர்க்கு பிரியமானதைத் தன்பால் கைக் கொண்டு செயல் மேற் கொள்ளுதல்
துல்லியம்மிகச் சரியானது
துவம்சம்நாசம் : அழிவு
துவேஷம்பகை : வெறுப்பு
துஷ்டன்தீய செய்பவன்
துஷ்பிரயோகம்அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல்
தூக்கி நிறுத்துதளர்விலிருந்து ஒருவரை மேலேற்றி வாழச்செய்
தூக்கி நிறுத்துதளர்விலிருந்து ஒருவரை மேலேற்றி வாழச்செய்
தூக்கி வாரிப் போடுதல்அதிர்ச்சியடைதல்
தூக்கி வாரிப் போடுதல்அதிர்ச்சியடைதல்
தூக்கிக்கொடுதயங்காமல் கொடு
தூக்கிக்கொடுதயங்காமல் கொடு
தூக்கிச் சாப்பிட்டதுஎல்லாவற்றையும் விட மிக அதிகமான செலவாகியது
தூக்கிச் சாப்பிட்டதுஎல்லாவற்றையும் விட மிக அதிகமான செலவாகியது
தூக்கியெறிந்து பேசுமதிப்பின்றி பேசு
தூக்கியெறிந்து பேசுமதிப்பின்றி பேசு
தூக்குக் கயிறுதுன்பம் உடையது
தூக்குக் கயிறுதுன்பம் உடையது
தூங்கி வழிதல்சுறுசுறுப்பின்றி மந்தமாதல்
தூங்கி வழிதல்சுறுசுறுப்பின்றி மந்தமாதல்
தூபம் போடுதல்ஒருவர் கோள் சொல்ல ஏனோர் உடன் பேசுதல்
தூபம் போடுதல்ஒருவர் கோள் சொல்ல ஏனோர் உடன் பேசுதல்
தூரதிருஷ்டிஎதிர் கால நிலையை அறிதல்
தூரதிருஷ்டிஎதிர் கால நிலையை அறிதல்
தூற்றுஅவதூறு செய்
தூற்றுஅவதூறு செய்
தூஷணம்வகைச்சொல் : அவ மதிப்பு
தூஷணம்வகைச்சொல் : அவ மதிப்பு
தூஷித்தல்பழித்தல்
தூஷித்தல்பழித்தல்
தெற்கத்தியதென் பகுதி சார்ந்த
தென்படுதல்கண்ணுக்குப் புலப்படுதல்
தென்னம் பிள்ளதென்னங் கன்று
தெனாவட்டுஅடக்க மின்மை
தொங்கட்டான்காதணி
தொட்டால் சிணுங்கிஎடுத்ததற்கெல்லாம் அழத் தொடங்கும் தன்மை
தொட்டுக் கொள்ளஇட்லி முதலிய சிற்றுண்டிக்குப் பக்க உணவாகவுள்ள சட்னி முதலாவன
தொடர்கதைதொடர்ச்சியாக நிகழும் செயல்
தொடை தட்டுதல்பரபரப்புடன் செயல் புரிய ஆயத்தமாதல்
தொடை நடுங்கிஅச்சம் உடையவன் : பயந்து நடுங்குபவன்
தொண தொண என்றுஎரிச்சல் தருமாறு திரும்பத் திரும்பப் பேசுதல்
தொத்திக் கொள்ளுதல்வாய்ப்பு நேரும் போது சரியாகப் பற்றிக் கொள்ளுதல்
தொப்பைத் தள்ளுதல்வயிறு பருத்து முன் பக்கம் சாய்தல்
தொம்பக் கூத்தாடிகழைக் கூத்தாடுபவன்
தொம்பைமூங்கிலால் செய்யப்பட்ட குதிர் போன்ற கூடை
தொழில் காய்ச்சல்ஒருவனது தொழில், மேன்மை கண்டு மற்றொருவன் கொள்ளும் பொறாமை
தொள தொள என்றுஉடலுக்குச் சற்றுப் பெரிதாக உள்ள சட்டையைக் குறிப்பது
தேசாந்திரம்பல இடங்களுக்கும் விருப்பப்படி செல்லுதல்
தேசாபிமானம்நாட்டுப்பற்று
தேசிக்காய்எலுமிச்சை
தேசியமயமாக்குஅரசுடமையாக்கு
தேவ ஆவிபரிசுத்த ஆவி
தேவகுமாரன்இயேசு
தேவலாம்தேவலை : ஏற்கத் தகுந்தது
தேன் மெழுகுதேனடையிலிருந்து எடுக்கப்படும் மஞ்சள் நிறமெழுகு
தேனிரும்புகலப்பில்லாத மிக உறுதியான இரும்பு
தேஜஸ்ஒளி : முகத்தில் தோன்றும் பிரகாசம்
தோட்டி வேலைகோள் சொல்லுதல்
தோதுவசதி : பொருத்தம் வாய்த்தப்படி
தோரணைவகிக்கும் பதிவிக் கேற்றப்படி நடக்கும் பாவனை
தோஷம்தவிர்க்க முடியாத குறை
நக்கீரத்தனம்யாவரையும் குற்றம் சொல்லும் தன்மை
நச்சரித்தல்தொந்தரவு செய்தல்
நச்சு நச்சு என்றுவிடாமல் தொடர்ந்து
நட்டாற்றில் கைவிடுஇக் கட்டான நிலையில் வெளியேற்றி ஒருவனைப் புறக்கணித்தல்
நடமாட்டம்இயக்கம்
நடைப்பிணம்சுறுசுறுப்பில்லாதவர் : மகிழ்ச்சியற்றவர்
நடைபோடுவெற்றியோடு முன்னேறும் தன்மை
நடையைக் கட்டுஇடத்தை விட்டு நீங்கு
நப்பாசைபயனற்ற எதிர்பார்ப்பு
நமுட்டுச் சிரிப்புபோலிச்சிரிப்பு
நயினாதந்தை
நஷ்டம்இழப்பு
நாட்டுக்கட்டைஉடல் வாகான கிராமத்தான்
நாராசம்காதுக்கு இனிமையில்லாத சொல் : அருவருப்புடைய சிறிய சந்து
நாஷ்டாகாலைச் சிற்றுண்டி
நிதர்சனம்வெளிப்படையானது
நிப்பாட்டுநிறுத்தி விடு
நிர்த்தாட்சண்யம்இரக்க மற்ற தன்மை
நிர்ப்பந்திகட்டாயப் படுத்து
நிர்மூலம்அழிவு
நிறை மாதம்கர்ப்பவதியின் பிரசவம் சம்பவிக்கும் பத்தாம் மாதம்
நிறைகுடம்அடக்கமானவர்
நிஜம்உண்மை
நிஜார்கால் சட்டை
நிஷ்களங்கம்களங்கமற்றது
நிஷ்காமியம்ஆசையற்ற தன்மை : தன்னலம் கருதாமை
நிஷ்டூரம்கொடுமை
நிஷ்டைதியானம்
நெஞ்சழுத்தம்மன இறுக்கம்
நெட்டுருப்பண்ணுமனப் பாடம் செய்
நெடுஞ்சாண் கிடையாகஉடம்பு முழுதும் தரையில் படும்படியாக
நெத்தியடிசெயல் இழக்கச் செய்யும் தாக்குதல் : பிறரை அவமானம் செய்தல்
நெளிவு சுளிவுவியாபார தந்திரம்
நொடித்துப் போதல்சீர் குலைதல்
நொண்டிச் சாக்குபொருத்த மற்ற காரணம்
நொந்து கொள்ளுதல்குறை பட்டுக் கொள்ளுதல்
நொறுக்கித் தள்ளுசிறப்பாகச் செய்
நொறுக்குத் தீனிஅவ்வப்போது தின் பண்டம் தின்னுதல்
நையாண்டிபிறர் குறையை நகைச்சுவையாக உரைத்தல்
நையாண்டி மேளம்காவடி, கரகம் முதலியவற்றுக்குப் பொருத்துமாறு அடிக்கும் மேள வகை
நைஸ் பண்ணுதல்ஒருவரை மகிழப் பண்ணுதல்
பக்க பலம்வலுவான ஆதரவு : பெருந்துணை
பக்கவாத்தியம்துணையாக வரும் இசைக் கருவிகள் : ஒருவன் கோள் சொல்ல உடன் இருப்பவர்கள் அதையொட்டிப் பேசுதல்
பக்காசரியான
பக்கிரிபரதேசி : வறியவன்
பகடைக்காய்இருதிறத்தாரின் போராட்டத்தில் இடை நின்று தவிக்கும் ஒருவர்
பகரமாகபார்ப்பதற்கு கம்பீரமாக
பகல் கனவுநிறைவேறும் வாய்ப்பு இல்லாதது
பகல் கொள்ளைஅநியாயமாக விலையேற்றி விற்பனை செய்தல்
பகல் வேஷம்நல்லவர் போன்று நடித்தல்
பகாளாபாத்தயிர் கலந்த உணவு வகை
பகிரங்கம்வெளிப்படை
பகிஷ்கரிபுறக்கணித்தல் : ஒதுக்குதல்
பகிஷ்காரம்புறக்கணிப்பு
பகீர் எனல்மனத்துள் அச்சம் படர்தல்
பகீரதப் பிரயத்தனம்கடும் முயற்சி
பங்காளிக் காய்ச்சல்போட்டியும் பொறாமையும்
பச்சாதாபம்இரக்கம் , பரிவு
பச்சைக் கொடிஅனுமதி
பச்சையாகவெளிப்படையாக
பசைபண வசதி
பஞ்சப் பாட்டுஇல்லாமையைப் பற்றிப் புலம்புதல் : வசதி குறைவு குறித்து வருந்துதல்
பஞ்சப்படிஅகவிலைப்படி
பட்சபாதம்வேண்டியவர் வேண்டாதவர் என்னும் கருத்து
பட்சிபறவை
பட்டணப் பிரவேசம்மடாதிபதி,குரு பூசை முடிந்ததும் நகரை வலம் வருதல்
பட்டர்திருமால் கோயிலில் பூசை செய்பவர்
பட்டாதாரர்நிலவுரிமையாளர்
பட்டாபிஷேகம்முடிசூட்டு விழா
பட்டாமணியம்கிராம அதிகாரி
பட்டிதிருட்டு ஆடு, மாடுகளை அடைத்து வைக்கும் கூடம் : வெற்றிலைப் பாக்கு கட்டி வைக்கப்பட்ட சுருள்
பட்டி தொட்டிசிறு கிராமமும் அதனையொட்டிய பகுதியும்
பட்டிக்காடுவசதியற்ற சிறு கிராமம்
பட்டு வாடாவிநியோகம்
பட்டும் படாமலும்முழுமையாக ஈடுபடாத
பட்டை சாதம்நைவேத்தியமாகப் படைக்கப்பட்டுப் பின்னர் வழங்கப்படும் சோறு
பட்டை நாமம்ஏமாற்றும் தன்மை
படபடப்புமனக்கிலேசம் : சஞ்சலம்
படம் காட்டுபெரிது படுத்திக் கூறு
படம் பிடித்துக் காட்டுஉண்மையைத் தெளிவாகக் கூறு
படவாவகைச்சொல் : அன்புடன் அழைக்கும் கொச்சை மொழி
படாடோபம்ஆடம்பரம் : பகட்டு
படிப்படியாகசிறிது சிறிதாக
படிப்பினைஉலக அனுபவ ஞானம்
படியளத்தல்சோற்றுக்கு வழி செய்தல்
படுத்து விட்டதுதொழில் மந்தம் ஆதல்
படைப்பாளிகதாசிரியர்
பத்தாம் பசலிபழமையானவர் : காலத்திற்குப் பொருந்தாத பழைமைவாதி
பத்திரப்படுத்துபாதுகாப்பு செய்
பத்திரமாயிருபாதுகாப்பாய் இரு
பதம் பார்த்தல்சோதித்துப் பார்த்தல்
பத்ரகாளிசண்டைக்காரி
பதார்த்தம்சமைத்த காய்கறிகள்
பதிலடிஎதிர் நடவடிக்கை
பதுக்கல்சட்ட விரோதமாக மறைத்து வைத்தல்
பதைபதைத்தல்மிகவும் வருந்துதல்
பப்பளம்உப்பி எழக்கூடிய அப்பள வகை
பம்மாத்துபொய்ச் செயல் : நடிப்பு
பம்முபதுங்கு : ஒளிந்து கொள்
பயங்கரம்அச்சந்தருவது
பயங்கரவாதிகொடூரமான செயல்களைப் புரிபவன்
பயபக்திபணிவும் அன்பும் கலந்த பண்பு
பயமுறுத்துஅச்சுறுத்து
பயல்சிறுவனை அழைக்கும் சொல்
பயில்வான்மல்யுத்தம் புரிபவன்
பர்தாஉடலையும், முகத்தையும் மறைக்கும் ஆடை வகை
பரபர என்றுவேகமாக
பரபரக்கஅவசரமாக
பரபரப்புஅமைதியின்மை
பரமாச்சாரியார்ஆன் மீக குரு
பரவசம்பெரு மகிழ்ச்சியால் உண்டாகும் இன்ப உணர்வு
பரவலாக்குபல இடங்களிலும் இருக்கச் செய்
பரவாயில்லைபொருட்படுத்த வேண்டாம்
பராக்கவனத்தை ஈர்க்கும் சொல்
பராக்கிரமம்ஆற்றல், வலிமை
பராக்குப் பார்வேடிக்கைப் பார்
பராமரிபேணிக் காப்பாற்று
பராமரிப்புகவனிப்பு : பேணுதல்
பராரிவறியவன்
பரிகாசம்ஏளனம் : கேலி
பரிகாரம்தீர்வு
பரிச்சயம்பழக்கம் : அறிமுகம்
பரிசம்மண மகளுக்கு மணமகன் வீட்டார் தரும் தொகை : ஒருவர் உடல் மீது மற்றொருவர் கை முதலானவை படுதல்
பரிசாரகன்சமையல் காரன்
பரிசீலனைஆய்வு : சீர் தூக்கி ஆராய்தல்
பரிதவிப்புமனவுளைப்பு
பரிபாலனம்நிர்வாகம்
பரிமாறுஉணவு படைத்தல்
பரிவாரம்உடன் வரும் ஆதரவாளர்கள்
பரீட்சார்த்தம்சோதனை முயற்சி
பருப்பு வேகாதுஏமாற்ற முடியாது : தந்திரம் பலிக்காது
பரோபகாரிதாராளமாக உதவி செய்பவர்
பல்லைக் கடித்துக் கொண்டிருகட்டுப்படுத்திக் கொண்டு அமைதியாய் இரு
பலவந்தம்வலுக்கட்டாயம்
பலாபலன்நன்மை ,தீமை
பலிகடாஒருவனைத் தப்புவிக்கப் பிறிதொருவனைக் குற்றவாளியாக்கும் தன்மை
பலேபாராட்டுக்குறிப்பு
பவனம்இருப்பிடம்
பவிசுமேல் நிலை : சிறப்பு
பழி கிடத்தல்நெடு நேரம் காத்திருத்தல்
பழிக்குப் பழிவஞ்சம் தீர்ப்பது : தீங்கு செய்வது
பாகவதர்இசைப் பாடகர்
பாச்சாவலிமை : திறமை முதலியன
பாச்சிதாய்ப்பால் : பால்
பாசாங்குபோலி நடிப்பு
பாட்டி வைத்தியம்அனுபவ வாயிலாக நோய்க்கு ஏற்றபடி செய்யும் மருத்துவம்
பாட்டுக்குதன் போக்கில்
பாடாவதிமட்டமானது : பயனற்றது
பாடுபொறுப்பு : உழைப்பு : பாட்டுப் பாடுவது
பாணிதனித்தன்மை
பாத்தியதைதொடர்பு : பொறுப்பு
பாதுஷாஓர் இனிப்புப் பண்டம்: முகலாய மன்னர்
பாம்பு விரல்நடுவிரல்
பாரபட்சம்ஒருவர் பக்கம் சார்தல்
பாரம்பரியம்தொன்மை மரபு
பாராகட்டுரையில் வரும் பத்தி : காவல் காத்தல்
பாராமுகம்பார்த்ததாகக் காட்டிக் கொள்ளாத தன்மை
பாராயணம்மனப் பாடம் செய்தல் : வேதம் ஓதுதல்
பாரியானதுபருத்த தேகம்
பால் கோவாஓர் இனிப்புப் பண்டம்
பால் மாறுசோம்பல் படு
பால்பல்குழந்தைப் பருவத்தில் தோன்றும் பல்
பால்யம்சிறுவயது
பாவனைபாசாங்கு : நடிப்பு
பாழாக்குவீணாக்கு
பாழாய்ப்போனஅருவருப்போடு குறிக்கும் தன்மை: பயனற்ற செயல்
பாஷ்யம்விரிவுரை
பாஷாணம்நஞ்சு
பிக்கல்கடன் தொல்லை : தொந்தரவு
பிகுபிகுவு : தற்பெருமை
பிசகுதவறு : உறுப்பு பிசகுதல்: சுளுக்கு
பிசாத்துஅற்பம்
பிசிர்பயனற்றது
பிசினாறிகஞ்சன்
பிசுக்குஅழுக்கு
பிசுபிசுப்புஒட்டும் தன்மை : கைகூடாத தன்மை : வெற்றி பெறாமை
பிட்டுவைவெளிப்படையாகச் சொல்
பிடி கொடுக்காதுமற்றார்க்கு இடம் கொடுக்காதபடி
பிடிமானம்அக்கறை
பித்தலாட்டம்பொய்ச்செயல்
பித்தான்சட்டையின் இறுக்கத்திற்குத் துளையிட்டு இணைக்கப்படும் கருவி
பித்துக்குளிபைத்தியம்
பிதுரார்ஜிதம்தந்தை வழி முன்னோர் சொத்து
பிரகடனம்அறிவிப்பு
பிரச்சினைசிக்கல்
பிரசித்தம்நன்கு அறிமுகமானது
பிரசுரம்வெளியீடு
பிரதட்சிணம்வலம் வருதல்
பிரத்தியட்சம்நன்கு தெரிவது
பிரத்தியோகம்சிறப்புடைய
பிரதாபம்சிறப்புகள் : பெருஞ் சாதனை
பிரதானம்முக்கியமானது
பிரதானிஅமைச்சன்
பிரதி கூலம்தீமை
பிரதிக்ஞைஉறுதி மொழி
பிரதிஷ்டைதெய்வத்தைக் கோயிலில் வைக்கும் ஆகமச் சடங்கு
பிரதேசம்நிலப்பகுதி
பிரபஞ்சம்அண்டம் : பெரு வெளி
பிரபலம்புகழ்
பிரம பிரயத்தனம்கடும் முயற்சி
பிரம வித்தைஅறிய செயல்
பிரமகத்திவிடாது தொடரும் கொலைப் பாவம்
பிரமரகசியம்பரம ரகசியம்
பிரமாணம்உண்மை என்று நிறுவுதற்குரிய ஆதாரம்
பிரமாதம்அருமை : மிகவும் சிறப்புடையது
பிரமிப்புவியப்பு
பிரமுகர்மதிப்பு மிக்கவர் : கணவான்
பிரமைமயக்க உணர்வு
பிரயத்தனம்முயற்சி
பிரயாசைமுயற்சி : உழைப்பு
பிரயோகம்பயன் படுத்துதல் : கையாளுதல்
பிரயோஜனம்பயன்
பிரவாகம்வெள்ளப் பெருக்கு
பிரவேசம்நுழைவு
பிரளயம்அழிவு
பிரஸ்தாபம்செய்தி
பிராதுமுறையீடு
பிராந்தியம்பகுதி
பீத்தல்தற்பெருமைப் பேச்சு
பீராய்தல்பலவாறு அலைந்து பணம் சேகரித்தல்
புக்கைஅரிசியையும் பருப்பையும் சேர்த்துக் குழைவாக வடித்துச் செய்யும் உணவு
புகுந்து விளையாடுதல்நன்கு எளிதாகச் செயற்படுதல்
புகைச்சல்மனக்குமுறல்
புசுபுசு என்றுமிகவும் மிருதுத் தன்மையுடையது
புட்டிப்பால்தாய்ப் பாலுக்குப் பதிலாக தரும் குழந்தை உணவு
புடம் போட்டதுதூய்மையுடையது
புடைசூழபலர் பின் தொடர்தல்
புத்தகப் புழுபுத்தகம் படிப்பதிலேயே நேரத்தைக் கழிப்பவன்
புத்திர பாக்கியம்குழந்தைப் பேறு
புரட்டன்உண்மையில்லாதவன்: பொய்யன்
புரவியாட்டம்பொய்க் கால் குதிரை ஆடுதல்
புருஷ லட்சணம்ஆணுக்குரிய சிறப்பு
புருஷன்கணவன்
புருஷார்த்தம்உறுதிப் பொருள்
புரையிடம்வீட்டை யொட்டிய காலியிடம்
புரையேறுதல்மூச்சுக் குழாயினுள் உணவுப் பொருளில் சிறிது சென்று எரிச்சல் உண்டாதல்
புலி வேஷம்புலி வேடம் கொண்டு ஆடுதல்
புளகாங்கிதம்மெய் சிலிர்ப்பு : மகிழ்ச்சிப் பெருக்கால் தோன்றும் உணர்வு
புளி மூட்டைஉடல் கொழுத்து விளங்கும் மூடன்
புளுகன் , புளுகுணிபொய் பேசுபவன்
புறுபுறுகோபம் காணுதலைக் குறிப்பது
புனப்பாகம்வடித்த சோற்றை மீண்டும் கொதிக்க வைத்துத் தயாரிக்கும் கஞ்சியுணவு
புஜம்தோள் பட்டைக்குக் கீழ் உள்ள கைப்பகுதி
புஸ் என்றுஒன்றுமில்லாமல்
புஷ்டிபருமன்
புஷ்பம்மலர்
புஷ்பவதிபருவமடைந்த பெண்
பூகோளம்புவியியல்
பூச்சாண்டி காட்டுதல்அச்சுறுத்தும் நோக்கத்தில் விரட்டுதல்
பூச்சிக் காட்டுகுழந்தைகளுக்குக் அச்சம் உண்டாக்குமாறு செய்
பூசி மெழுகுகுற்றமாயினும் வெளிப்படுத்தாது மறைத்து விடு
பூதாகரம்மிகப் பெரிய வடிவம்
பூம்பூம் மாடுஅலங்காரம் செய்து பெருமாள் மாட்டுக் காரன் அழைத்து வரும் மாடு
பூர்வாங்கம்முதல் நிலை
பூர்வாசிரமம்துறவியின் கடந்த வாழ்க்கையின் பகுதி
பூஜ்யம்ஒன்றுமில்லை எனப்படுவது
பூஜை புனஸ்காரம்வழிபாட்டு நியமம்
பூஜை போடுதல்யாருக்கும் கொடுக்காது பாதுகாக்கும் தன்மை
பெட்டி போடுதுணிகளை மடிப்பு செய்யப் பயன்னடுத்தும் நெருப்புப் பெட்டி
பெட்டி வண்டிகூண்டுள்ள வண்டி
பெட்டிக் கடைசிறிய கடை
பெண் வீட்டார்திருமணப் பெண்ணுடைய பெற்றோர் முதலானோர்
பெண்சாதிமனைவி
பெயர் பெற்றபுகழுடைய
பெயரளவில்வெறும் தோற்றம்
பெயரெடுபுகழ் பெறு
பெரிது படுத்துமுக்கியத்துவம் கொடு
பெரிய ஆள்வல்லோன் : அறிவுடையோன்
பெரிய புள்ளிசெல்வாக்குடையவர்
பெரிய மனம்தாராள மனம் : இரக்க சுபாவம்
பெரியவர்வயதில் முதிர்ந்தவர்
பெருந் தன்மைதாராள மனப்பாங்கு
பெருந்தகைபெருமையுடையவர் : சான்றோர்
பெருநோய்தொழு நோய் : குட்டம்
பெரும் பாலும்பல : அனேகமாக
பெரும் போக்குபெருந் தன்மை
பெருமக்கள்சான்றோர்
பெருமாள் மாடுபூம் பூம் மாடு
பெருவிரல்கட்டை விரல்
பெளத்திரன்மக்கள் வழிப் பேரன்
பெளத்திரிமக்கள் வழிப் பேர்த்தி
பொக்கிஷம்உயர்ந்த பொருள்
பொக்கை வாய்பல் இல்லாத வாய்
பொசுக்குகருகச் செய்
பொட்டைகுருடு : வீரமில்லாதவன்
பொடிசுசிறியது
பொடியன்சிறுவன்
பொத்தான்பித்தான் ( காண்க)
பொத்துஉள்ளங்கையில் மூடுதல்
பொத்துக் கொண்டு வருதல்துக்கம் அல்லது சினம் திடீரெனத் தோன்றுதல்
பொது ஜனம்பொது மக்கள்
பொய்க்கால்மரக்கட்டை
பொல்லாப்புவெறுப்பு : வேண்டாத பழி
பேக்குஅறிவற்றவன்
பேச்சு வாக்கில்முக்கியம் காட்டாதவாறு
பேச்சு வார்த்தைசமாதான நாட்டத்தில் பேசி வழக்கைத் தீர்த்தல்
பேசா மடந்தைமெளனம் சாதிப்பவள்
பேட்டைஏழை மக்கள் வசிக்கும் பகுதி
பேத்தல்உளறுதல் : பிதற்றல்
பேந்தப் பேந்தஒன்றும் புரியாமல் விழித்தல்
பேரண்டம்பிரபஞ்சம்
பேர்வழிஆள்
பேறு காலம்மகப் பேறு தருணம்
பேனா நண்பர்கடித வாயிலான நண்பர்
பேஜார்சிரமம் : தொந்தரவு
பேஷ்பாராட்டுச் சொல்
பேஷாகமகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புதல் தருவது
போக்குக் காட்டுபாவனை செய்
போகப் போகநாளடைவில்
போட்டா போட்டிபலத்த போட்டி
போதாக் குறைக்குகூடுதலாக
போயும் போயும்பயனற்றதாக
போஜனம்சாப்பாடு
போஷகர்பாதுகாவலர்
போஷனைபராமரிப்பு
போஷாக்குசத்துப் பொருள்
பைசல்தீர்வு காணுதல்
பையமெதுவாக
பைராகிதுறவி
பைஜாமாஇறுக்கம் இல்லாத கால் சட்டை
மக்கர்இயந்திரம் பழுதடைதல்
மக்கல்கெட்டுப் போனது
மக்குமூடன் : மெழுகு போன்ற பொருள்
மகசூல்தானிய விளைச்சல்
மகத்தானபெரிதான : நிரம்ப
மகத்துவம்பெருமை
மகமைவியாபாரிகள் தங்கள் வருமானத்திலிருந்து ஒதுக்கிச் சமூகத்தின் பொது வளர்ச்சிக்கு ஏற்படுத்தும் நிதி
மகராசன்செல்வம் மிகுந்த தருமவான்
மகராசிமகராசன் என்பதன் பெண்பால்
மகரிஷிமுனிபுங்கவர்
மகாசந்நிதானம்சைவ மடத்தின் பீடாதிபதி
மகாத்மாஉன்னத மனிதர் : மகான்
மகாத்மியம்மகிமை
மகால்அரண்மனை
மகானுபாவன்ஒருவரை ஏளனக் குறிப்பில் உரைப்பது
மகிஷம்எருமைக்கடா
மகோன்னதம்உன்னதமானது
மங்களம் பாடுதல்நிகழ்ச்சியை முடித்தல்
மசக்கைகர்ப்பவதி
மசமசஎன்றுஅசமந்தமாக
மட்டம் போடுதல்வேலை செய்யாதிருத்தல்
மட்டு மரியாதைஉரிய மரியாதை
மட்டுப் படுகுறை : வேகம் : தணி
மட்டுப் படுத்துகுறைவுப் படுத்து
மடிப்பிச்சைஇரந்து பெறுவது
மண்டியிடுபணிந்து வணங்கு
மண்டூகம்மூடன்
மண்டைக் கர்வம்மடடைக் கனம் : இறுமாப்பு : செருக்கு
மண்டையை உடைத்துக் கொள்தீவிரமாகச் சிந்தனை செய்
மண்ணாங்கட்டிஉருப்படாதது
மண்ணைக் கவ்வுதல்தோல்வியடைதல்
மத்தியஸ்தம்சமரசம்
மந்த மாருதம்தென்றல்
மந்தகாசம்புன்சிரிப்பு
மந்தணம்இரகசியம்
மந்தம்சோர்வு
மந்தை வெளிமேய்ச்சல் நிலம்
மப்பும் மந்தாரமாகமழை வரும் குறிப்பு
மமதைசெருக்கு
மயான வைராக்கியம்தற்காலிக உறுதி
மயிரிழையில்நல்வாய்ப்பின் பேறு
மரப்பாச்சிகுழந்தைகளுக்கு விளையாட்டுக் காட்டும் மரப் பொம்மை
மரியாதையாகஅச்சுறுத்தும் குறிப்பு
மருத்துவச்சிஅனுபவத்தால் மருத்துவம் செய்யும் மாது
மருந்துக்குக் கூடசிறிதளவிலும்
மலங்க மலங்ககுழப்பமாக
மல்லாடுதல்சிரமப் பட்டுப் போராடுதல்
மல்லாந்துமுதுகு கீழாகவும் முகம் மேல் நோக்கியும் இருத்தல்
மல்லுக் கட்டுதகராறு
மலைமலையாககுவியலாக
மவுசுமதிப்பு
மற்றபடிவேறு
மனக் கோட்டைகற்பனை
மனப்பான்மைகருத்து
மனப்பிராந்திமனத்தில் உண்டாக்கும் உணர்வு : பயம் : வீண் கற்பனை
மனம் போனபடிவிரும்பிய படி
மனஸ்தாபம்மனத் தாங்கல்
மனுஷன்மனிதன்
மனுஷிபெண்
மனோபாவம்மனப்பான்மை
மாசு மருவற்றசுத்தமான
மாட்டல்காதணி
மாந்திரீகம்மந்திர வித்தை
மாப்பிள்ளைமணமகன்
மாமாங்கம்12 ஆண்டுகாலம் நெடுங்காலம்
மாமிசப் பட்சிணிபிற விலங்கின் இறைச்சியை உணவாகக் கொள்ளும் பிராணி
மாமியார் வீடுசிறைச்சாலை
மாமூல்சகஜம் : அன்பளிப்பு : லஞ்சம்
மாய்மாலம்பாசாங்கு
மாரடித்தல்விருப்ப மில்லாத வேலை செய்தல்
மார்வாடிவட்டிக்குப் பணம் தருபவன்
மாவுத்தன்யானைப்பாகன்
மாறி மாறிஅடுத்தடுத்து
மாஜிமுன்னாள்
மிஞ்சிப் போனால்மிக அதிகமான அளவு காணின்
மித்திரன்நண்பன்
மினுமினுப்புஒளிர்வு
முக வெட்டுமுகப் பொலிவு
முக்கி முனகிசிரமப் பட்டு
முகங் கொடுத்துப் பேசுஇன்னுரை செய்
முகத்திரைமறைவான பொய்ம்மை
முகம் செத்துப் போதல்அவ மதிப்பு காணல்
முகராசிநற்பேறு
முகாந்தரம்அடிப்படை : ஆதாரம்
முட்டி மோதுஅலைமோது
முட்டுக்கட்டைதடை
முடிப்புபணம்
முடியைப் பிய்த்துக் கொள்மன அலைச்சல் : அவதிப்படு
முடிவு கட்டுதீர்மானம் செய்
முடுக்கி விடுதுரிதப் படுத்து : தூண்டுதல் செய்
முடை நாற்றம்துர் நாற்றம்
முண்டியடிநெருக்கிக் கொண்டு செல்
முதலிரவுமணமக்கள் தாம்பத்திய உறவு கொள்ளும் நாள்
முதலைக் கண்ணீர்போலி அன்பு
முதுகில் குத்துவதுதுரோகம் செய்வது
முதுமக்கள் தாழிமுற்காலத்தில் இறந்தவரை அடக்கம் செய்யப் பயன் படுத்திய மட்பாண்டம்
மும்முரம்தீவிரம் : செயல் துரிதம்
முரண்டுபிடிவாதம் : எதிர்த்தல்
முழம் போடுஅளந்து பார்
முழு மூச்சாகசிரத்தையாக
முழுக்க முழுக்கமுழுமையாக
முழுக்குப் போடுதொடர்பை விட்டுவிடு
முழுங்குதல்அபகரித்தல்
முளையிலே கிள்ளி எறிஆரம்பத்திலேயே அழித்து விடு
முறை வாசல்பல குடித்தனங்கள் உள்ள வீட்டில் தூய்மை செய்யும் பங்கு முறை
முன்பின் தெரியாதபழக்கமில்லாத
முஸ்தீபுமுன்னேற்பாடு : ஆயத்தம்
மூக்கணாங் கயிறுவாலிபத் துடிப்பை அடக்கும் வகையில் ஒரு பெண்ணைப் பார்த்துத் திருமணம் செய்து வைத்தல்
மூக்கறுஅவமானப் படுத்து
மூக்கறுபடுஅவமானப்படு
மூக்கில் விரலை வைஆச்சரியப் படுத்தலைக் குறிப்பது
மூக்கில் வேர்தல்பிறர் இரகசியத்தை எப்படியோ தெரிந்து கொள்ளும் தன்மை
மூக்கு முட்டவயிறு நிரம்ப
மூக்குடைபடுஅவமானப்படு
மூக்குப்பிடிக்கஅளவுக்கு அதிகமாக
மூக்கும் முழியுமாகஅழகாக
மூக்கை நுழைத்தல்பிறர் விவகாரத்தில் தலையிடுதல்
மூக்கைச் சிந்துதல்நினைத்த மாத்திரத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுதல்
மூக்கைத் துளைத்தல்சுவையான உணவு வகை
மூச்சு விடாதேஎதையும் சொல்லாதே
மூச்சுப் பேச்சு காணோம்அமைதியாக உள்ள தன்மை
மூட்டி விடுகலகம் செய்
மூட்டை முடிச்சுபயணத்துக்குரிய பொருள்கள்
மூடு மந்திரம்இரகசியம்
மூலவர்அதிகாரம் கொண்ட பெரிய அதிகாரி
மூலை முடுக்குஎல்லா இடமும்
மூளியாகமங்கலத் தோற்றமின்றிக் கை,கழுத்து முதலியவற்றில் அணிகலன் இன்மை குறிப்பது
மெத்தனம்ஆர்வமின்மை
மெத்தென்றுமிருதுவாக
மெய்க் கீர்த்திஅரசனது வரலாற்றுச் செய்தி
மெய்சிலிர்த்தல்பரவசம் கொள்ளுதல்
மெனக் கெடஇதற்கெனத் தனிக்கவனம் செலுத்தி
மொக்குதல்உண்பதை இகழ்ந்து கூறுதல்
மொட்டைக் கடிதம்முகவரி இல்லாத கடிதம்
மொட்டையடிஒருவரை ஏழ்மையாக்கு: ஏமாற்றிப் பணம் பறி
மொடாமுழுங்கியாவற்றையும் தானே கவர்ந்து கொள்பவன்
மொய்யெழுதுதல்திருமண அன்பளிப்பு
மேடை ஏற்றுபலர்க்கும் அறிமுக மாக்கு
மேதா விலாசம்மேன்மை வெளிப்பாடு
மேம்போக்குஉண்மையான கருத்தில்லாது
மேல் வரும்படிஇலஞ்சம் : துணைவருவாய்
மேலோட்டம்கருத்தின்றி
மேஜர்நன்கு புத்தி தெரிந்தவன்
மோசடி செய், மோசம் செய்ஏமாற்று
மோசம் போஏமாறு
மோட்ச தீபம்ஆன்ம சாந்தி
மோட்டாகனமான துணி
மோஸ்தாநவீன அலங்காரம்
மைசூர்பாகுஓர் இனிப்பு பண்டம்
மைல்கல்சாதனை வகை
யதேச்சதிகாரம்சர்வாதிகாரம்
யுனானிகிரேக்க வைத்திய முறை
யெளவனம்இளமை வனப்பு
யோக்கியதாம்சம்தகுதி
ரகசியம்பிறர் அறியாதபடி உரைப்பது
ரகளைதகராறு : கூச்சல் : ஆரவாரம்
ரங்கராட்டினம்ராட்டின வகை: குழந்தைகள் விரும்பியேற்கும் பொழுது போக்கு
ரசகுல்லாஇனிப்புப் பண்ட வகை
ரசம்மிளகு கலந்த சுவை நீர்மம்: சோற்றில் கலந்து உண்பது
ரசாபாசம்மதிப்பிழக்கும் ஆரவாரம்
ரசீதுபணம் பெற்றதற்குத் தரும் வரவுச் சீட்டு
ரஞ்சகம்இன்பம் தருவது
ரட்சகன்பாதுகாப்பவன் : நன்மை செய்பவன்
ரண சிகிச்சைஅறுவை சிகிச்சை
ரத்தக் காட்டேரிபேய் வகை
ரத்தினச் சுருக்கம்தெளிவும் சுருக்கமும் உடைய பேச்சு
ரத்து செய்இல்லாமல் ஆக்குதல் : விலக்குதல்
ரம்பம்பேசியே வெறுப்பு உண்டாக்குபவன்
ரவுடிகலாட்டா செய்பவன்: வீண் சண்டை பிடிப்பவன்
ரவைமிகவும் கொஞ்சமானது
ரஜாவிடுமுறை
ராகம்பண்ணிசை
ராந்தல்விளக்கு
ராஜ பாட்டைஅகன்ற வீதி
ராஜ மரியாதைசிறந்த வரவேற்பு
ராஜகோபுரம்கோயிலின் பெரிய கோபுரம்
ரிஷபம்காளை மாடு
ரிஷி மூலம்முனிவரின் பிறப்பு முதலானவை
ரீதிஒழுங்கு முறை
ருசிஉணவின் சுவை
ருசுஆதாரம்
ரூபம்உருவம் : வடிவம்
ரொக்கம்பணமாகத் தருவது
ரொட்டிகோதுமையிலான உணவு
ரொம்பமிகவும்
ரேக்ளா வண்டிஒருவர் அமர்ந்து செல்லும் வண்டி
ரேழிவீட்டின் நடைபாதை பகுதி
ரோகிநோயாளி
ரோதனைதொல்லை
ரோமம்முடிமயிர்
ரோஷம்தன்மான உணர்வு
லக்கினம்இராசி வகை
லகான்குதிரையின் கடிவாளம்
லகுஎளிது
லங்கணம்பட்டினி
லங்கோடுநாடா இணைக்கப்பட்ட கோவணம் : கீழுடை
லஞ்சம்கையூட்டு
லட்சணம்அழகு : தகுதி : சிறப்பு
லட்சாதிபதிசெல்வந்தன்
லட்சியம்நோக்கம் : குறிக்கோள்
லட்சுமி கடாட்சம்செல்வச் செழிப்பு
லட்சோபலட்சம்பலர் : பல
லடாய்தகராறு
லபக் கென்றுகவ்விப் பறித்தல்
லபிவாய்த்தது
லம்பாடிநாடோடிகள்
லயம்ராக ஒழுங்கு
லயித்தல்மனம் இசைதல்
லஜ்ஜைவெட்கம் : நாணம்
லாகிரிபோதை
லாட்டரிதிண்டாட்டம்
லாந்தர்விளக்கு வகை
லாந்துஅங்குமிங்கும் உலாவுதல்
லாபம்ஆதாயம்
லாம் பெண்ணைமண்ணெண்ணெய்
லாயக்குபொருத்தம்
லாயம்குதிரை கட்டுமிடம்
லாவகம்சாமர்த்தியம்
லாவண்யம்அழகு : கவர்ச்சி
லிகிதம்கடிதம்
லிபிஎ எழுத்து
லீலைகேளிக்கை
லுங்கிகைலி : ஆடை வகை
லூட்டிவிளையாட்டுத்தனமான ஆரவாரம்
லெளகீகம்உலகியல் நிலை : உலக நடை முறை
லொட்டு லொசுக்குதேவையற்றது
லேகியம்களிம்பு மருந்து
லேசாகஎளிமையாக
லேவாதேவிகொடுத்து வாங்கும் வர்த்தகம்
லோபிகஞ்சன்
லோல் படுஅலைந்து வருந்து
லோலாக்குகாதணி : தொங்கட்டான்
வக்கடைவயல் வரப்பில் ஒட்டப்படும் ஓடை
வக்கணைதுடுக்காகப் பேசுதல்
வக்காலத்துமற்றொருவர்க்காகப் பரிந்து பேசுதல்
வக்கிரம்நன்னெறியிலிருந்து திரிதல்
வக்குதிறன் : ஆற்றல்
வகுப்பு வாதம்சாதி அல்லது மத அடிப்படை கொண்டு கலவரம் செய்தல்
வகையறாதொடர்புடைய ஏனையவை : மரபுடையோர்
வகையாகதப்பிக்க முடியாதபடி
வங்குசரும நோய் வகை
வசதிவாய்ப்பு : அனுகூலம் : சுகம்
வசமாகதப்பிக்க முடியாதபடி
வசன கர்த்தாநாடக வசனம் எழுதுபவர்
வசனம்உரையாடல்
வசீகரம்கவர்தல்
வசூலிபணம் பெறு
வசை பாடுதல்குறை சொல்லுதல்
வஞ்சப் புகழ்ச்சிபுகழ்வது போல் இகழ்தல்
வடிகட்டினசுத்தமான : முழுமையான
வண்ட வாளம்உண்மை நிலைமை
வத்தலும் தொத்தலுமாகமிகவும் மெலிந்த உடலமைப்புடைய
வத்தி வைசண்டையை மூட்டு : கோள் சொல்
வத்திப் பெட்டிதீப் பெட்டி
வதவத என்றுஅளவிற்கு அதிகமாக
வதுவைதிருமணம்
வம்சாவளிகால் வழி : மரபு வழி
வம்பளவீண் பேச்சு
வம்பு தும்புவீண் சச்சரவு
வம்புச் சண்டைவலியச் சென்று போடும் சண்டை
வயசுப் பெண்பருவமடைந்த இளம் பெண்
வயணம்ருசியான உணவு
வயதானவர்18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்
வயிற்றலடிபிழைப்பைக் கெடு
வயிற்றுப் பிழைப்புஉயிர் வாழும் பொருட்டு உழைத்துப் பொருளீட்டுதல்
வயிற்றெரிச்சல்பொறாமை : மனக் கொதிப்பு
வயிற்றைக் கலக்குகிறதுஅச்சத்தால் கவலை மிகுதல்
வயிற்றைக் கழுவுதல்அடிப்படைத் தேவை குறித்து உணவு கிடைக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளுதல்
வர்த்த மானம்வரலாறு : முழுவிவரம்
வரலாறு காணாதபுதுமை மிளிர
வரவரநாளடைவில்
வரவு வைக்காதேபொருட் படுத்தாதே
வராண்டாநடைவழி : முற்றம்
வரிசைசீர் வரிசை
வரிந்து கட்டிக் கொண்டுதீவிரமாக
வரும்படிவருமானம்
வலக்கரம்பக்க பலம்
வலுக்கட்டாயமாகவற்புறுத்துதல் தன்மை
வழிக்குக் கொண்டு வாநன்னெறியில் நிற்கச் செய்
வளவள என்றுமிகுதியாக
வள்ளு வள்ளென்றுஎரிச்சல் காட்டும் குறிப்பு
வளைத்துப் போடுதன் வயப்படுத்து
வனாந்தரம்காட்டுப் பிரதேசம்
வஜாவரி நீக்கம்
வஸ்தாதுதிறமை மிக்கவன்
வஸ்திர காயம்பொடியாக்குதல்
வஸ்திரம்ஆடை
வஸ்துபொருள்
வாகடம்வைத்திய நூல்
வாட்ட சாட்டம்நல்ல தோற்றப் பொலிவு
வாடிக்கைதொடர்ந்து நிலவுவது
வாபஸ் வாங்குதிரும்பப் பெறு
வாய் கிழியபயனற்ற முறையில்
வாய்க் கொழுப்புபிறரை மதியாது பேசுதல்
வாய்க்கு வந்தபடிவரன் முறையில்லாது
வாயடைத்தல்அதிர்ச்சியில் மெளனமாதல்
வாய்த் துடுக்குதுடுக்காகப் பேசுதல் : மதிப்பில்லாது பேசுதல்
வாய்தாமற்றொரு நாளுக்குத் தள்ளி வைத்தால் :நிலவரி
வாய்ப்பந்தல்ஆடம்பரப் பேச்சு
வாயாடிஅதிகமாகப் பேசுவோர்
வாயில்லாப் பூச்சிஎதிர்த்துக் கேட்கும் திறனற்றவர்
வாயும் வயிறுமாககர்ப்பமாக இருத்தல்
வாயைக் கட்டுஉணவில் கட்டுப்பாடுடன் இருத்தல்
வாயைப் பிளதிகைத்தல்
வார்த்தை ஜாலம்அலங்காரப் பேச்சு
வாரிக் கொட்டுதல்மிகுந்த வருவாய் அடைதல்
வாரிச் சுருட்டிக் கொண்டுபதற்றம் மிக்கு
வாலாட்டுதல்குறும்பு செய்தல்
வாலாயம்வழக்கமானது
வாலைக் குமரிஇளம் பெண்
வாழ்வாங்கு வாழ்தல்இனிது விளங்குதல்
வாழா வெட்டிகணவனைப் பிரிந்து வாழ்பவள்
வாழையடி வாழையாகதொடர்ச்சியாக
வாளாவிருஅமைதியாகயிரு
வாளிப்புசெழுமை
வானம் பார்த்த பூமிமழையை நம்பிப் பயிரிடப் படும் நிலம் : மானாவாரி
வாஸ்தவம்உண்மை
வாஸ்துமனைக்குரிய தெய்வம்
விக்கினம்இடையூறு
விகட கவிசிரிக்கப் பேசுவோன்
விகடம்வேடிக்கைப் பேச்சு
விசாரம்துன்பம் : சிந்தனை : ஆராய்ச்சி
விசாரிகேட்டுத் தெரிந்து கொள்: வினவு
விசிப் பலகைஊஞ்சல் பலகை
விசிறி மடிப்புமேலாடையில் விசிறி போன்று மடித்தல்
விசுக் கென்றுஉடனடியாக
விசும்பல்விம்மியழுதல்
விசுவாசம்நன்றியுணர்வு
விசுவாசிஅன்பு செலுத்து
விட்டுக் கொடுஇணங்கிப் போ
விட்டுச் செல்இருக்குமாறு செய்து கொடு
விட்டுத் தள்ளுஒதுக்கு
விட்டுப்பிடிகடுமையைக் குறைத்து நட
விட்டொழிகைவிடு
விடலைத் தேங்காய்சிதறு தேங்காய்
விடா முயற்சிஉறுதிப் பாடு
விடாக் கண்டன்பிடிவாதக்காரன்
விடாப்பிடியாகவிட்டுக் கொடுக்காத
விடிய விடியதொடர்ந்து : இரவு முழுவதும்
விடிவு காலம்நல்ல காலம்
விதண்டா வாதம்பயனற்ற பேச்சு
வித்தகன்தேர்ந்தவன்
வித்தாரம்தந்திரம் : அழகுத்திறன்
வித்தியாசம்வேறுபாடு
விதந்துபராட்டுரை
விதரணைவிவேகம்
விதிர்விதிர்த்தல்அதிர்ச்சியடைதல்
விதூஷகன்கோமாளி
விமோசனம்பரிகாரம்
வியர்த்தம்பயனற்றது : வீண்
வியாகூலம்கவலை
வியாசம்கட்டுரை
வியாபகம்பரவியிருக்கும் தன்மை
வியாபாரம்வாணிபம்
வியாஜ்யம்வழக்கு
வியூகம்படை அணி வகுப்பு
விரகதாபம்காதல் ஏக்கம்
விரசம்ஆபாசம்
வில்லங்கம்சொத்தின் பேரில் கடன், இல்லாதது
வில்லுப்பாட்டுகதைகளை இசை கூட்டும் வகையில் நடத்தும் வகை
வில்வண்டிகூண்டு வண்டி
விலாவரியாகவிளக்கமாக
விவிலியம்பைபிள்
விழுந்தடித்துக் கொண்டுவேகமாக
விழுந்து விழுந்துஅதிக ஈடுபாடு கொள்ளும் தன்மை
விளாசுதல்விரைந்து அடித்தல்
விறுவிறு என்றுவேகமாக
விஸ்தரிபரவலாக்கு
விஸ்தாரம்விரிவு
விஸ்தீரணம்பரப்பு
விஸ்வரூபம்பெருக்கிக் காட்டுதல், ஒன்றைப் பூதாகரமாகச் செய்தல்
விஷப் பரீட்சைஆபத்தான செயல்
விஷம்நஞ்சு : கெட்டது
விஷமம்குறும்புச் செயல்
விஷமிகேடு விளைவிப்பவன்
விஷயம்விவரம் : பொருள்
வீட்டுக்கு அனுப்புவேலையை விட்டு நீக்கு
வீட்டுப் பாடம்மாணவர் வீட்டில் செய்யும் பாடம்
வீதி நாடகம்தெருக்களில் நடத்தும் நாடகம்
வீராப்புவாய்ப்பேச்சு
வீராவேசம்வீரம் காட்டும் வெறி
வீரியம்சக்தியின் மேன்மையைக் குறித்தல்
வெக்கைவெப்பம்
வெகுமிகுதி : அதிகம்
வெகுவாகமிகவும்
வெட்ட வெளிச்சம்வெளிப்படை
வெடவெடத்தல்நடுங்குதல்
வெடுக்கென்றுஎதிர்பாராத விதமாக
வெலவெலத்தல்நடுங்குதல்
வெள்ளக்காடுநீர்ப் பெருக்கு
வெள்ளாமைவிவசாயம்.வெள்ளாவி
வெள்ளித் திரைதிரைப்படம்
வெள்ளெளுத்துதூரப் பார்வை
வெள்ளோட்டம்சோதனை ஓட்டம்
வெள்ளை வெளேர் என்றுவெண்மையாக
வெள்ளைக்காரன்இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்தவன்
வெள்ளைக்காரிவெள்ளைக்காரன் என்பதன் பெண் பால்
வெள்ளையடிசுண்ணாம்புப் பூசு
வெள்ளையணுஇரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை நிற உயிரணு
வெள்ளையறிக்கைவிளக்க அறிக்கை
வெள்ளையன்ஆங்கிலேயன்
வெளி வேஷம்பொய்யானது: போலி
வெளிக்குப் போதல்மலம் கழித்தல்
வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுபகிரங்கப் படுத்து
வெளிப்பகட்டுபோலி
வெளியாள்அயலான்
வெளுத்துக் கட்டுவெளுத்து வாங்கு : சிறப்பைக் காட்டு
வேக்காடுவெப்பம்
வேகத்தடைவாகனத்தின் வேகம் குறைக்கப்படும் வகையில் சாலையின் குறுக்கே போடும் சிறு திட்டு
வேட்டு வைஒருவன் வாழ்க்கையைக் கெடு
வேட்டைப் பல்கோரைப் பல்
வேடதாரிபொய்யன்
வேண்டா வெறுப்பாகவிருப்பமில்லாது
வேண்டு மென்றேநன்று அறிந்தே
வேலையைக் காட்டுகுறும்பு செய் : விஷமம் செய்
வைத்தகண் வாங்காதுகூர்ந்து பார்த்தல்
ஜகத்குருசங்கராசாரியார்
ஜகம்உலகம்
ஜட்காகுதிரை வண்டி
ஜட்டிஇடுப்பில் அணியும் உடை
ஜடம்உயிரற்ற பொருள்
ஜடா முடிசடை முடி
ஜடைபின்னல்
ஜதைஇரட்டை
ஜந்துஉயிரினம்
ஜப்திகடன் வாங்கியவரின் சொத்தைக் கைப்பற்றுதல்
ஜபம்வழிபாடு
ஜமாபந்திகிராமக் கணக்குகளை ஆய்ந்து குறை நீக்க நடத்தும் கூட்டம்
ஜமாய்மகிழ்ந்திரு
ஜரூர்விரைவு
ஜலதரங்கம்இசைக் கருவி வகை
ஜலதாரைசாக்கடை
ஜல்திசீக்கிரம்
ஜலதோஷம்மூக்கிலிருந்து நீர் வடிதல்
ஜலம்நீர்
ஜல்லிசிறுசிறு கருங்கல் துண்டுகள்
ஜல்லிக்கட்டுகாளையைத் துரத்திப் பிடிக்கும் வீர விளையாட்டு
ஜவாப்பொறுப்பு
ஜவுளிதுணி வகை
ஜனங்கள்மக்கள்
ஜனநாயகம்மக்களாட்சி
ஜனரஞ்சகம்மக்கள் விரும்பி மகிழ்தல்
ஜனனம்பிறப்பு
ஜன்னல்வீட்டில் காற்றும் வெளிச்சமும் வரும் வகையில் உள்ள அமைப்பு
ஜன்னிநோய் வகை
ஜனாதிபதிகுடியரசுத் தலைவர்
ஜாக்கிரதைகவனம் : எச்சரிக்கை
ஜாகைதங்கும் இடம் : வீடு
ஜாங்கிரிஓர் இனிப்புப் பண்டம்
ஜாடை மாடையாகமறைமுகமாக
ஜாதகம்கிரகங்களின் நிலையை லக்கின புடமிட்டுக் கூறுதல்
ஜாபிதாபட்டியல்
ஜாம்பவான்யாவற்றிலும் வல்மையுடையவன்
ஜாமீன்குற்றம் சாட்டப்பட்டுச் சிறையில் உள்ளவரை விடுவித்தல்
ஜாலம்தந்திரம் : தாமதம் செய்தல்
ஜாலரா போடுதல்ஒருவர் சொன்னபடி ஆமோதித்து நடத்தல்
ஜானவாசம்மாப்பிள்ளை அழைப்பு
ஜாஸ்திஅதிகம்
ஜிகினாவண்ண இழை
ஜிப்பாஇறுக்கமில்லாத சட்டை
ஜிமிக்கிகாதில் தொங்கும் தோடு
ஜியோமிதிகோண கணிதம்
ஜீயர்வைணவ மடத்தின் தலைவர்
ஜீரணம்செரித்தல்
ஜீவ காருண்யம்உயிர்களிடம் இரக்கம் காட்டுதல்
ஜீவ நதிவற்றாத நதி
ஜீவன்உயிர்
ஜீவனம்பிழைப்பு
ஜீவிதம்உயிர் வாழ்தல்
ஜுரம்காய்ச்சல்
ஜுவாலைநெருப்புக் கொழுந்து : தீச்சுடர்
ஜெயந்திபிறந்தநாள்
ஜெயம்வெற்றி
ஜென்ம பூமிபிறந்த இடம்
ஜென்ம விரோதிபரம விரோதி
ஜென்மம்பிறவி
ஜொலித்தல்ஒளிர்தல்
ஜேவாழ்க என்னும் பொருளது : வெல்க என்னும் பொருளது
ஜேப்படிதிருட்டு
ஜேபிசட்டையில் உள்ள பை
ஜேஜே என்றுபெருங் கூட்டம்
ஜேஷ்டமூத்த
ஜோசியம்சோதிடம்
ஜோடனைஅலங்காரம் : கற்பனை
ஜோடிஅலங்கரி : இணை
ஜோடுகாலணி
ஜோடு தவலைவாயகன்ற சிறு பித்தளைப் பாத்திரம்
ஜோதிஒளிப் பிழம்பு
ஜோதிடம்சோதிடம்
ஜோர்மகிழ்ச்சி நிலை : சிறப்பு
ஜோல்னாப்பைதோளில் தொங்கும் துணிப்பை
ஜோலிவேலை : பணி
ஸ்தபதிசிற்பி
ஸ்தம்பம்தூண் : கொடி மரம்
ஸ்தம்பித்தல்அதிர்ச்சியில் நிலை மறத்தல்
ஸ்தலம்தலம் : கோயில்
ஸ்தாபகம்தோற்றம்
ஸ்தாபனம்நிறுவனம் : அமைப்பு
ஸ்தானம்நிலை : இடம்
ஸ்திதிவசதி நிலை
ஸ்திரம்உறுதி : நிலையானது
ஸ்திரிபெண்
ஸ்துதிவழிபாடு
ஸ்தூபிதூண்
ஸ்நானம்குளித்தல்
ஸ்நேகம்நட்பு
ஸ்பரிசம்தொடு உணர்ச்சி
ஸ்பஷ்டம்தெளிவாக
ஸ்ரீதிரு
ஸ்ரீமதிதிருமதி
ஸ்ரீலஸ்ரீசீர்வளர்சீர் : சீலத்திரு
ஸ்வாதீனம்உணர்வு
ஸ்வாமிசுவாமி : தெய்வம்
ஸ்வீகாரம்தத்து எடுத்தல்
ஷரத்துவிபரம்
ஷேத்திரம்புனிதத் தலம்
ஷேத்திராடனம்புனித யாத்திரை
ஷேமம்நலம், சுகம்
ஷோக்குஉல்லாசத் தோற்றம்
ஹர்த்தால்கடையடைப்பு
ஹரிகதைதிருமாலைப் பற்றிய புராணம்
ஹஜ்மெக்காவிற்கு மேற் கொள்ளும் புனிதப் பயணம்
ஹாயாகமகிழ்வாக
ஹாஜிஹஜ் பயணத்தை நிறைவேற்றியவர்
ஹாஸ்யம்நகைச்சுவை
ஹிம்சைஉயிர்வதை
ஹேஷ்யம்அனுமானம் : உறுதிப் படாத செய்தி
ஹோட்டல்ஓட்டல் : சிற்றுண்டிச் சாலை
ஹோதாசெல்வாக்கு
ஹோமம்ஓமம் : யாகம் : வேள்வி : நெருப்பு
ஹோமியோபதிமருத்துவ முறை

தரவு: http://www.friendstamilchat.com